23.jpg
21.jpg
19.jpg
18.jpg
12.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/05/2019


Tài chính công khai ngày 30/05/2019

Tổng số trẻ đến trường: 425
Trong đó: Điểm trung tâm: 415; điểm lẻ: 09
Tổng số tiền ăn: 6.375.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20 / 07 / 2019
7 giờ 00

Đ/c Hoàng Thị Hoa - P.Hiệu trưởng ; Đ/c Trần Thị Ngọc - P. Hiệu trưởng Trực và làm việc tại trường.

13 giờ 30

Đ/c Hoàng Thị Hoa - P.Hiệu trưởng ; Đ/c Trần Thị Ngọc - P. Hiệu trưởng Trực và làm việc tại trường.

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.