23.jpg
21.jpg
19.jpg
18.jpg
12.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/09/2019


Tài chính công khai ngày 13/09/2019

Tổng số trẻ đến trường: 314
Trong đó: Điểm trung tâm: 303; điểm lẻ: 11
Tổng số tiền ăn: 4.710.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 15 / 09 / 2019
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem nội dung này.