Xuất bản thông tin

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, Cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở giáo dục mầm non năm 2013-2014

Công khai thông tin đội ngũ nhà giáo, Cán bộ quản lý và nhân viên cơ sở giáo dục mầm non năm 2013-2014


 PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY                                          

THÔNG B¸O

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2013-2014

 

STT

 

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

TS

ThS

ĐH

 

 

TCCN

Dưới TCCN

 

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên

35

13

22

 

 

 

 

12

8

15

0

 

 

I

Giáo viên

27

8

19

 

 

 

 

9

7

11

 

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trưởng

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

2

 

 

 

2

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

4

2

2

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

1

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

                                                  

                                                                   Hồng Thái Tây, ngày 05 tháng 9 năm 2013

                                                    Thủ trưởng đơn vị

                                                        (Đã ký)

 

 

                                                          Nguyễn Hoài Thu