Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 25 / 09 / 2018
7 giờ 00

BGH- Làm việc tại trường

13 giờ 30

BGh- Làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 25/09/2018

Tổng số trẻ báo ăn 392
Tổng số tiền ăn của trẻ 5.880.000 đồng;


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên