Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Lập báo cáo trực tuyến
Đơn vị báo cáo:
Kỳ báo cáo:

Không có báo cáo

Thống kê
Bé ở trường

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018 -2019 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018 -2019 ( Thực hiện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 12 tháng 11 đến 16 tháng 11 năm 2018

Lịch công tác
Hôm nay: Chủ nhật, ngày 18 / 11 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/11/2018

Tổng số trẻ báo ăn 400
Tổng số tiền ăn của trẻ 6.000.000 đồng;


Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên