Xuất bản thông tin

Thông báo lịch trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Thông báo lịch trực Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017

Lịch trực tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017


TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

THÔNG BÁO LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

 

TT

Ngày Trực

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

 

1

26/01/2017

(29 tháng chạp)

Đ/c Nguyễn Thị Tẹo

Hiệu trưởng

0936.212.375

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

Kế toán 

01236494333

 

2

27/01/2017

(30 Tết )

Đ/c Đỗ Thị Hai

P.Hiệu trưởng

0962.138.268

Đ/c Phạm Thị Nhung

Nhân viên HC

0969.038.690

 

3

28/01/2017

(01 Tết)

Đ/c Trần Thị Ngọc

Phó hiệu trưởng

01666.116.572

Đ/c Bùi Thị Hảo

 Nhân viên y tế

0934.377.574

 

4

29/01/2017

(02 Tết)

Đ/c Nguyễn Thị Tẹo

Hiệu trưởng 

0936.212.375

Đ/c Phạm  Thị Nhung

Hành chính

0969.038.690

 

5

30/01/2017

(03Tết)

Đ/c Trần Thị Ngọc

Phó hiệu trưởng

 01666.116.572

Đ/c  Nguyễn Thị Nhung

Kế toán

01236.494.333

 

6

31/01/2017

(04 Tết)

Đ/c Đỗ Thị Hai

P.Hiệu trưởng

0962.138.268

Đ/c Bùi Thị Hảo

 Nhân viên y tế

0934.377.574

7

01/02/2017

(05 Tết)

Đ/c Nguyễn Thị Tẹo

Hiệu trưởng

0936.212.375

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

Kế toán 

01236.494.333

                                                                              

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Tẹo