Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 4 NĂM HỌC: 2018 - 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 4 NĂM HỌC: 2018 - 2019


THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM HỌC: 2018 - 2019

( Thực hiện từ ngày 01/04/2019 đến ngày 03/05/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 đến 05 tháng 04 năm 2019

         

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

Thứ 2

01/04/2019

  - Cơm nát

  - Thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương ngan

 

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Cháo gà

 

 

 

Thứ 3

02/04/2019

  - Cơm nát

  - Thịt bò xào khoai tây, cà rốt 

  - Canh khoai sọ ninh xương ngan

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

     - Mì ngan

 

 

Thứ 4

03/04/2019

  - Cơm nát

  - Thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

 

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

    - Cháo gà

       hạt  sen

 

 

Thứ 5

04/04/2019

  - Cơm nát

  - Trứng tráng

  - Canh bí xanh nấu tép (tôm)

 

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

    - Bún ngan

 

Thứ 6

05/04/2019

  - Cơm nát  

  - Cá sốt cà chua

  - Canh mùng tơi nấu ngao

 

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún tôm

 

 

                                                                               

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 28 tháng 03 năm 2019

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

THỰC ĐƠN THÁNG 04 NĂM HỌC: 2018 -2019

( Thực hiện từ ngày 01/04/2019 đến ngày 03/05/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 01 tháng 04 đến 05 tháng 04 năm 2019

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

Thứ 2

01/04/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương ngan

 

 

  - Cháo gà

 

 

 

Thứ 3

02/04/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt bò xào khoai tây, cà rốt

  - Canh khoai sọ ninh xương ngan

  - Mì ngan

 

Thứ 4

03/04/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

- Cháo gà

hạt sen

 

 

Thứ 5

04/04/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng tráng

  - Canh bí xanh nấu tép (Tôm)

 

- Bún ngan

 

Thứ 6

05/04/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Cá sốt cà chua

  - Canh mùng tơi nấu ngao

 

 

-  Bánh mì     sữa đậu

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa