Xuất bản thông tin

Thực đơn tuần 5 tháng 10 năm học 2017-2018

Thực đơn tuần 5 tháng 10 năm học 2017-2018

Thực đơn tuần 5 tháng 10 năm học 2017-2018

THỰC ĐƠN TUẦN 5 THÁNG 10 NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện từ ngày 30/10/2017 đến 31/10/2017

THỨ NGÀY

NHÀ TRẺ

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

Thứ 2

30/10/2017

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

- Chè đỗ đen

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

 - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 3

31/10/2017

  - Cơm nát

  - Tôm, thịt sốt cà chua

  - Canh bầu nấu tôm

- Mì nấu

xương

  - Cơm thường

  - Tôm, thịt sốt cà chua

  - Canh bầu nấu tôm

- Mì nấu xương

 

 

                                                                                     Thực đơn: Bữa sáng: 10.000đ

                                                                                                       Bữa chiều: 2.000đ

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày  30 tháng 9 năm 2017

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đỗ Thị Hai