Xuất bản thông tin

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội thi "Làm mô hình dạy học"

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội thi "Làm mô hình dạy học"

Thực hiện Kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường MN Hồng Thái Tây; Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Hôm nay, ngày 20/12 Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội thi : "Làm mô hình dạy học"

                   Hôm nay, ngày 20/12 Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội thi : “Làm mô hình dạy học” ở các khối lớp với mục đích: Khai thác sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học đã được trang bị theo danh mục tối thiểu, kết hợp với hoạt động tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi để góp phần nâng cao hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp dạy học và chất lượng giáo dục.  

 

             

                Những đồ dùng đồ chơi được làm từ các nguyên vật liệu phế thải, các nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có ở địa phương. Từ những đôi bàn tay khéo léo, óc sáng tạo của mình các cô giáo  đã làm ra những đồ chơi đẹp mắt, sinh động, có giá trị sử dụng trong công tác giảng dạy và vui chơi cho trẻ…

 

             

Tạo động lực, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ giáo viên và trẻ mầm non trong việc bồi dưỡng khả năng tự học và thực hành. Tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo bằng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương, trở thành hoạt động thường xuyên trong trường mầm non, đã góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình GDMN và tạo môi trường giáo dục thân thiện an toàn. 

 

 

CTV - Hoàng Hoa