THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 - 2019 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 06/09/2018 đến ngày 28/09/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 17 tháng 09 đến 21 tháng 09 năm 2018

 

Thời khóa biểu của bé năm học 2017-2018 

Thời khóa biểu của bé năm học 2017-2018

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018) Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018