Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018
(Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018)

Tuần 4: Thực hiện từ ngày 21 tháng 05 đến 25 tháng 05 năm 2018


THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018

(Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018)

 

Tuần 4: Thực hiện từ ngày 21 tháng 05 đến 25 tháng 05 năm 2018

                      

THỨ NGÀY

NHÀ TRẺ

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

Thứ 2

21/05/2018

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh bí xanh nấu thịt

 

- Chè đỗ đen

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh  bí xanh nấu thịt

 

- Chè đỗ đen

 

 

Thứ 3

22/05/2018

 - Cơm nát

 - Giò rim cà chua

 - Canh cáy (Cua) nấu rau đay

- Mì nấu

xương

 - Cơm thường

 - Giò rim cà chua

 - Canh cáy ( Cua) nấu rau đay

- Mì nấu

xương

 

 

Thứ 4

23/05/2018

  - Cơm nát

  - Tôm, thịt sốt cà chua

  - Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương hạt sen

 

  - Cơm thường

  - Tôm, thịt sốt cà chua

  - Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương hạt sen

 

 

 

Thứ 5

24/05/2018

  - Cơm nát

  - Thịt rim đậu

  - Canh mùng tơi nấu ngao

- Bánh mì sữa đậu

  - Cơm thường

  - Thịt rim đậu

  - Canh mùng tơi nấu ngao

- Bánh mì sữa đậu

 

 

 

Thứ 6

25/05/2018

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  -  Canh bí đỏ ninh xương

- Mì thịt

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  -  Canh bí đỏ ninh xương

- Mì thịt

 

                                                                                     Thực đơn: Bữa trưa: 10.000đ

                                                                                                       Bữa chiều: 2.000đ

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa