THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC: 2019 - 2020


THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

   Thứ 3

01/10/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì thịt

 

Thứ 4

02/10/2019

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún gà

 

 

Thứ 5

03/10/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Cháo gà hạt sen

 

 

 

Thứ 6

04/10/2019

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì thịt

 

 

                                        

                                      

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 27 tháng 9 năm 2019

                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC: 2019 -2020

( Thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 01 tháng 10 đến ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

Thứ 3

01/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

   - Mì thịt

 

Thứ 4

02/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

   - Bún gà

 

 

 

Thứ 5

03/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

- Cháo gà hạt sen

 

 

 

Thứ 6

04/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

 

 - Bánh mì sữa đậu

 

 

                                          

                                           

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 27 tháng 9 năm 2019

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Hoàng Thị Hoa

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019)

Tuần 2: Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

Thứ 2

07/10/2019

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún gà

 

 

    Thứ 3

08/10/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Cháo gà hạt sen

 

   Thứ 4

09/10/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì xương

 

Thứ 5

10/10/2019

  - Cơm nát

  - Tôm,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

11/10/2019

  - Cơm nát

  - Thịt, Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì thịt

 

 

                                         

                                      

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 10 năm 2019

                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

THỰC ĐƠN THÁNG 10 NĂM HỌC: 2019 -2020

( Thực hiện từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/10/2019)

Tuần 2: Thực hiện từ ngày 07 tháng 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

Thứ 2

07/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

   - Bún gà

 

 

 

Thứ 3

08/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

- Cháo gà hạt sen

 

 

Thứ 4

09/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

   - Mì xương

 

Thứ 5

10/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm  thường

  - Cá,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

11/10/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt, Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

 

 - Bánh mì sữa đậu

 

 

                                          

                                           

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

  Hoàng Thị Hoa

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu