THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2019 - 2020


THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 01/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

Thứ 6

01/11/2019

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh bí xanh nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì xương

 

 

Thứ 2

04/11/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

  - Cháo xương

 

 

   Thứ 3

05/11/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì xương

 

Thứ 4

06/11/2019

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún gà

 

 

Thứ 5

07/11/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Cháo gà hạt sen

 

 

 

Thứ 6

08/11/2019

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh bí xanh nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì xương

 

 

                                        

                                      

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 30 tháng 10 năm 2019

                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

                       THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 01/11/2019 đến ngày 29/11/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

Thứ 6

01/11/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

  - Canh bí xanh nấu thịt

 

 -  Mì xương

 

 

Thứ 2

04/11/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm  thường

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương

  - Cháo xương

 

 

       Thứ 3

05/11/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

   - Mì xương

 

Thứ 4

06/11/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

   - Bún gà

 

 

Thứ 5

07/11/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

- Cháo gà hạt sen

 

 

 

Thứ 6

08/11/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

  - Canh bí xanh nấu thịt

 

 -  Mì xương

 

                                          

                                           

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Hoàng Thị Hoa


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu