THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2019 - 2020


THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 06/09/2019 đến ngày 27/09/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2019

 

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

 

Thứ 6

06/9/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì thịt

 

Thứ 2

09/9/2019

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún gà

 

 

    Thứ 3

10/9/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Cháo gà hạt sen

 

   Thứ 4

11/09/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì thịt

 

Thứ 5

12/9/2019

  - Cơm nát

  - Cá,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

13/9/2019

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì thịt

 

 

                                        

                                      

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 9 năm 2019

                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 06/09/2019 đến ngày 27/09/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 đến ngày 13 tháng 09 năm 2019

 

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

 

Thứ 6

06/9/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì thịt

 

Thứ 2

09/9/2019

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún gà

 

 

    Thứ 3

10/9/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Cháo gà hạt sen

 

   Thứ 4

11/09/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì thịt

 

Thứ 5

12/9/2019

  - Cơm nát

  - Cá,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

13/9/2019

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì thịt

 

 

                                        

                                      

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 9 năm 2019

                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2019 -2020

( Thực hiện từ ngày 06/09/2019 đến ngày 27/09/2019)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

Thứ 6

06/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

   - Mì thịt

 

Thứ 2

09/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

   - Bún gà

 

 

 

Thứ 3

10/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

- Cháo gà hạt sen

 

 

Thứ 4

11/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

   - Mì thịt

 

Thứ 5

12/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm  thường

  - Cá,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

13/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

 

 - Bánh mì sữa đậu

 

 

                                          

                                           

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 03 tháng 9 năm 2019

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                           Hoàng Thị Hoa

 

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2019 - 2020

( Thực hiện từ ngày 06/09/2019 đến ngày 27/09/2019)

Tuần 2: Thực hiện từ ngày 16 tháng 09 đến ngày 20 tháng 09 năm 2019

 

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

    Thứ  2

16/9/2019

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Cháo gà hạt sen

 

Thứ 3

17/9/2019

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Bún gà

 

 

   Thứ 4

18/09/2019

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   - Mì thịt

 

Thứ 5

19/9/2019

  - Cơm nát

  - Cá,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

20/9/2019

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

  - Mì thịt

 

 

                                         

                                      

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                 Đỗ Thị Hai

Hồng Thái Tây, ngày 12 tháng 9 năm 2019

                 NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

THỰC ĐƠN THÁNG 9 NĂM HỌC: 2019 -2020

( Thực hiện từ ngày 06/09/2019 đến ngày 27/09/2019)

Tuần 2: Thực hiện từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

Thứ 2

16/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt gà rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương gà

- Cháo gà hạt sen

 

Thứ 3

17/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

 

   - Bún gà

 

 

 

Thứ 4

18/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh rau cải nấu thịt

   - Mì thịt

 

Thứ 5

19/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm  thường

  - Cá,Thịt lợn sốt cà chua

  - Canh bí xanh thịt

  - Cháo xương

 

 

 

 

Thứ 6

20/9/2019

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

  - Canh rau cải nấu thịt

 

 - Bánh mì sữa đậu

 

 

                                          

                                           

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

 

                  Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 12 tháng 9 năm 2019

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                           Hoàng Thị Hoa

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu