Lịch công tác
Thứ hai, ngày 22/07/2019
7 giờ 00

BGH - Trực và làm việc tại trường

13 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20 / 07 / 2019
7 giờ 00

Đ/c Hoàng Thị Hoa - P.Hiệu trưởng ; Đ/c Trần Thị Ngọc - P. Hiệu trưởng Trực và làm việc tại trường.

13 giờ 30

Đ/c Hoàng Thị Hoa - P.Hiệu trưởng ; Đ/c Trần Thị Ngọc - P. Hiệu trưởng Trực và làm việc tại trường.