To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Bé ở trường

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018 -2019 

THỰC ĐƠN THÁNG 11 NĂM HỌC: 2018 -2019 ( Thực hiện từ ngày 12/11/2018 đến ngày 16/11/2018) Tuần 2: Thực hiện từ ngày 12 tháng 11 đến 16 tháng 11 năm 2018

Calendar
Today: Saturday, 17 / 11 / 18
17/11

Đ/c Đỗ Thị Hai - Hiệu trưởng Dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Hội Cựu Giáo Chức xã Hồng Thái Tây tại Trường Tiểu học Hồng Thái Tây

Thông báo

Tài chính công khai ngày 16/11/2018

Tổng số trẻ báo ăn 400
Tổng số tiền ăn của trẻ 6.000.000 đồng;


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên