To enable view this clip, click-here.
Reporting Online
report-org-name:
report-period:

no-report-data-were-found

Thống kê
Tin tức

Trường mầm non Hồng Thái Tây tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" 

Tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Sáng ngày 21/4/2018 Trường Mầm non Hồng Thái Tây đã tổ chức cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Bé ở trường

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017-2018 (Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018) Tuần 4: Thực hiện từ ngày 21 tháng 05 đến 25 tháng 05 năm 2018

Calendar
Today: Friday, 25 / 05 / 18
25/05

Đ/c Đỗ Thị Hai – Hiệu trưởng làm việc tại trường

Đ/c Trần Thị Ngọc – P.Hiệu trưởng làm việc tại trường

Đ/c Hoàng Thị Hoa – P.Hiệu trưởng làm việc tại trường.

 

25/05

BGH – Làm việc tại trường

Thông báo

Tài chính công khai ngày 24/05/2018

Tổng số trẻ báo ăn 425
Tổng số tiền ăn của trẻ 5.100.000 đồng;


Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên