Asset Publisher

Hội nghị cán bộ viên chức- lao đông

Hội nghị cán bộ viên chức- lao đông

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều, sự lãnh đạo của Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã. Sáng nay ngày 04 tháng 10 năm 2013 trường mầm non Hồng Thái Tây long trọng tổ chức "Hội nghị cán bộ viên chức lao động" để đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu cho năm học 2013 - 2014.

              Năm học 2013-2014 là năm học ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Đề án " Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế."

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục; chú trọng công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục thực hiện 5 đề tài lớn của Ngành.

 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều, sự lãnh đạo của Đảng ủy- Ủy ban nhân dân xã. Sáng nay ngày 04 tháng 10 năm 2013 trường mầm non Hồng Thái Tây long trọng tổ chức "Hội nghị cán bộ viên chức lao động" để đề ra mục tiêu và phương hướng phấn đấu cho năm học 2013 - 2014. Về dự Hội nghị có Đ/c Lê Thị Lý – Phó Chủ tịch liên đoàn lao động huyện Đông Triều- Chủ tịch Công đoàn  phòng GD&ĐT huyện Đông Triều đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều, Đ/c Hoàng Văn Thông đại diện cho lãnh đạo địa phương;, Đ/c: Nguyễn Thị Vân đại biểu đại diện cho Hội cha mẹ học sinh,cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. 

         Hội nghị đã diễn ra với không khí trang trọng nghiêm túc, dân chủ trong nhà trường. Dưới sự chủ trì của đồng chí  Nguyễn Hoài Thu -  Bí thư chi bộ - Hiệu trường nhà trường, Hội nghị đã được nghe các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2012– 2013 và dự thảo kế hoạch năm học 2013 -2014.  

Một số hình ảnh diễn ra trong hội nghị.

Đ/c Nguyễn Hoài Thu- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường thông qua dự thảo kế hoạch

năm học 2013-2014

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Huyền phát biểu tham luận về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đ/c Lê Thị Lý- Phó chủ tịch LĐLĐ huyện- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Đông Triều

phát biểu và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Hoàng văn Thông- Đảng ủy viên-Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Thái Tây phát

biểu  và tặng hoa hội nghị.

Đ/c Nguyễn Thị Vân Hội trưởng hội phụ huynh học sinh phát biểu và tặng hoa chúc mừng hội nghị.

                                    CTV: CNTT