23.jpg
21.jpg
19.jpg
18.jpg
12.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 30/05/2019


Tài chính công khai ngày 30/05/2019

Tổng số trẻ đến trường: 425
Trong đó: Điểm trung tâm: 415; điểm lẻ: 09
Tổng số tiền ăn: 6.375.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Calendar
Today: Saturday, 20 / 07 / 19
20/07

Đ/c Hoàng Thị Hoa - P.Hiệu trưởng ; Đ/c Trần Thị Ngọc - P. Hiệu trưởng Trực và làm việc tại trường.

20/07

Đ/c Hoàng Thị Hoa - P.Hiệu trưởng ; Đ/c Trần Thị Ngọc - P. Hiệu trưởng Trực và làm việc tại trường.

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên