Tin tức - Sự kiện
Thông báo

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018) Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018

Detail

Calendar
Today: Monday, 17 / 12 / 18
17/12

Đ/c Đỗ Thị Hai – Hiệu trưởng Chấm thi GV dạy gỏi cấp cơ sở tại trường MN Đức chính

Đ/c TRần Thị Ngọc – PHT chấm thi GV dạy giỏi cấp cơ sở tại trường MN An Sinh A

Đ/c Hoàng Thị Hoa – PHT làm việc tại trường

17/12

Đ/c Đỗ Thị Hai – Hiệu trưởng Chấm thi GV dạy gỏi cấp cơ sở tại trường MN Đức chính

Đ/c TRần Thị Ngọc – PHT chấm thi GV dạy giỏi cấp cơ sở tại trường MN An Sinh A

Đ/c Hoàng Thị Hoa – PHT làm việc tại trường

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019 ( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018) Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018

Tài nguyên