Asset Publisher

Thực đơn của bé tháng 9/2012

Thực đơn của bé tháng 9/2012


 

THỰC ĐƠN THÁNG 9

Năm học 2012

 

Tuần

Thứ  ngày

Bữa chính

Bữa phụ

Ghi chú

 

I

Thứ 2-3.9

Thứ 3-4.9

Thứ 4-5.9

Thứ 5-6.9

Thứ 6-7.9

Giò rim cà chua+ canh bí xanh xương

Tôm, thịt rim cà chua + canh cải thịt

Trứng đúc thịt + canh rau ngót thịt nạc

Thịt đậu rim cà chua, canh bí đỏ xương

Lạc vừng, ruốc, khoai sọ linh xương.

Cháo đỗ đen đường

Mì thịt

Cháo xương

Cháo đỗ xanh

Mì xương

 

 

II

Thứ 2-10.9

Thứ 3-11.9

Thứ 4-12.9

Thứ 5-13.9

Thứ 6-14.9

Giò rim cà chua + Canh cải thịt nạc

Thịt đậu, rim cà chua, canh bí xanh thịt nạc

Thịt gà rim gừng + canh bi đỏ xương gà

Tôm thịt + canh bí xanh thịt nạc

Trứng đúc thịt, canh bí xanh thịt nạc

Cháo đỗ xanh

Mì xương

Cháo xương

Mì thịt

Cháo xương

 

 

III

Thứ 2-17.9

Thứ 3-18.9

Thứ 4-19.9

Thứ 5-20.9

Thứ 6-21.9

Giò, đậu rim cà chua+ canh bí xanh xương

Tôm, thịt rim cà chua + canh cải thịt

Trứng đúc thịt + canh rau ngót thịt nạc

Thịt đậu rim cà chua, canh bí đỏ xương

Lạc vừng, ruốc. khoai sọ linh xương.

Cháo đỗ đen đường

Mì thịt

Cháo xương

Cháo đỗ xanh

Mì xương

 

 

 

IV

Thứ 2-24.9

Thứ 3-25.9

Thứ 4-26.9

Thứ 5-27.9

Thứ 6-28.9

Giò đậu rim cà chua+ Canh cải thịt

Thịt đậu, rim cà chua, canh rau ngót thịt nạc

Tôm, thịt rim cà chua, canh củ cải xương

Thịt gà rim gừng + canh bi đỏ xương gà

Lạc vừng ruốc, khoai sọ linh xương

Cháo đỗ xanh

Mì xương

cháo đỗ đen đường

Mì thịt

Cháo xương

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Thu

 

Người lên thực đơn

 

 

 

 

Nguyễn Thị Miền