Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019
( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018)
Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018


THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 - 2019

( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018

         

THỨ NGÀY

                                              NHÀ TRẺ

GHI    CHÚ

                BỮA TRƯA

               ( Bữa chính)

     BỮA PHỤ

       BỮA CHIỀU

( Bữa chính)

 

Thứ 2

03/12/2018

  - Cơm nát

  - Kim chi thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

     - Mì xương

 

 

Thứ 3

04/12/2018

  - Cơm nát

  - Trứng đúc thịt

  - Canh su hào ninh xương

 

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

    - Bún xương

 

Thứ 4

05/12/2018

  - Cơm nát

  - Giò rim cà chua

  - Canh bắp cải nấu thịt

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

    -  Cháo xương

hạt sen

 

Thứ 5

06/12/2018

  - Cơm nát

  - Thịt đậu sốt cà chua

  - Canh bí xanh nấu thịt

 

     - Sữa bột

   Meta Care eco

 

   -  Mì xương

 

Thứ 6

07/12/2018

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương

 

      - Sữa bột

   Meta Care eco

 

 

   - Cháo xương

 

 

 

 

                                                                                

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

   Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 30 tháng 11 năm 2018

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa

 

THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM HỌC: 2018 -2019

( Thực hiện từ ngày 03/12/2018 đến ngày 28/12/2018)

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 03 tháng 12 đến 07 tháng 12 năm 2018

 

THỨ NGÀY

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA SÁNG

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

 

 

Thứ 2

03/12/2018

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Kim chi thịt

  - Canh củ cải, cà rốt ninh xương

  - Mì xương

 

 

Thứ 3

04/12/2018

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Trứng đúc thịt

  - Canh su hào ninh xương

 

  -  Bún xương

 

Thứ 4

05/12/2018

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Giò rim cà chua

  - Canh bắp cải nấu thịt

-  Cháo xương

hạt sen

 

Thứ 5

06/12/2018

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt đậu sốt cà chua

  - Canh bí xanh nấu thịt

 

-  Bánh mì sữa đậu

 

Thứ 6

07/12/2018

- Sữa bột

Meta Care eco

 

  - Cơm thường

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương

 

 

  - Cháo xương

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa