Asset Publisher

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018
( Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018)

Tuần 5: Thực hiện từ ngày 28 tháng 05 đến 31 tháng 05 năm 2018


 

THỰC ĐƠN THÁNG 5 NĂM HỌC: 2017 - 2018

( Thực hiện từ ngày 02/05/2018 đến ngày 31/05/2018)

 

Tuần 5: Thực hiện từ ngày 28 tháng 05 đến 31 tháng 05 năm 2018

                      

THỨ NGÀY

NHÀ TRẺ

MẪU GIÁO

GHI CHÚ

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

BỮA TRƯA

BỮA CHIỀU

Thứ 2

28/05/2018

 - Cơm nát

 - Giò rim cà chua

 - Canh cáy (Cua) nấu rau đay

- Mì nấu

xương

 - Cơm nát

 - Giò rim cà chua

 - Canh cáy (Cua) nấu rau đay

-Mì nấu

xương

 

 

Thứ 3

29/05/2018

  - Cơm nát

  - Tôm, thịt sốt cà chua

  - Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương hạt sen

 

  - Cơm thường

  - Tôm, thịt sốt cà chua

  - Canh bầu nấu tôm

- Cháo xương hạt sen

 

 

 

Thứ 4

30/05/2018

  - Cơm nát

  - Thịt rim đậu

  - Canh mùng tơi nấu ngao

- Bánh mì sữa đậu

  - Cơm thường

  - Thịt rim đậu

  - Canh mùng tơi nấu ngao

- Bánh mì sữa đậu

 

 

Thứ 5

31/05/2018

  - Cơm nát

  - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  -  Canh bí đỏ ninh xương

- Mì thịt

 - Cơm thường

 - Thịt lợn, thịt ngan rim gừng

  - Canh bí đỏ ninh xương

- Mì thịt

 

                                                                                     Thực đơn: Bữa sáng: 10.000đ

                                                                                                       Bữa chiều: 2.000đ

 

 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

Hồng Thái Tây, ngày 25 tháng 05 năm 2018

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hoa