Asset Publisher

trường MN Hồng Thái Tây hưởng ứng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

trường MN Hồng Thái Tây hưởng ứng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Hưởng ứng chương trình giảm nghèo


         Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2015, trường MN Hồng Thái Tây đã đến thăm và tặng 1xuất quà trị giá hai triệu đồng cho gia đình chị Trần Thị Vân một một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Thái Tây.

 

 

       Đây là hoạt động thường xuyên của nhà trường với mong muốn các hộ nghèo tiếp tục nỗ lực, vượt mọi khó khăn, vươn lên thoát nghèo 

                                                                                                 -Phạm Nhung-