Asset Publisher

Trường MN Hồng Thái Tây sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 6

Trường MN Hồng Thái Tây sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 6


 

       Thực hiện công văn số 46/CV-UBND ngày 07/8/2013 của UBND xã Hồng Thái Tây, công điện số 03/PGD&ĐT ngày 07/8/2013 của phòng GD&ĐT về việc chủ động các biện pháp đối phó với cơn bão số 6.

Trước diễn biến của cơn bão số 6, Trường MN Hồng Thái Tây huy động toàn bộ CBGV- NV nhà trường và các chiến sĩ của công ty TNHH - MTV 397 đóng trên địa bàn đã chằng, chống nhà cửa, cây xanh bóng mát xung quanh trường để đối phó với cơn bão số 6 một cách tốt nhất.

            Đến thời điểm này nhà trường đã hoàn tất công việc phòng và chống cơn bão số 6.

                                                 Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

 

 

                                                                               CTV-CNTT