Calendar
/19Monday, 07:00
22/04

BGH - Làm việc tại trường

/19Monday, 13:30
22/04

BGH - Làm việc tại trường

/19Tuesday, 07:00
23/04

BGH - Làm việc tại trường

/19Tuesday, 07:30
23/04

Đ/c Đỗ Thị Hai - Hiệu trưởng Tập huấn hướng dẫn thực hiện chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông. Tại Hội trường Nhà khách tỉnh ( Cơ sở 2) và Hội trường B - Trung Tâm tổ chức Hội nghị Tỉnh.

 

/19Tuesday, 13:30
23/04

BGH - Làm việc tại trường

/19Wednesday, 07:00
24/04

Đ/c Đỗ Thị Hai - Hiệu trưởng tham dự tập huấn về tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nhà khách tỉnh, cơ sở 2, Cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ( Cạnh Tỉnh ủy và khách sạn Hồng Hà).

BGH - Làm việc tại trường

/19Thursday, 07:30
25/04

Đ/c Đỗ Thị Hai - Hiệu trưởng tham dự tập huấn về tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non. Nhà khách tỉnh, cơ sở 2, Cột 5, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ( Cạnh Tỉnh ủy và khách sạn Hồng Hà).

/19Friday, 07:00
26/04

BGH - Làm việc tại trường

/19Friday, 13:30
26/04

BGH - Làm việc tại trường

Today: Sunday, 21 / 04 / 19