Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 19/04/2019


Tài chính công khai ngày 19/04/2019

Tổng số trẻ đến trường: 423
Trong đó: Điểm trung tâm: 414; điểm lẻ: 09
Tổng số tiền ăn: 6.345.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Calendar
Today: Sunday, 21 / 04 / 19
Tài nguyên