Pupil Information

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2018- 2019 Trường mầm non Hồng Thái Tây xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trong độ tuổi là 410 trong đó; Nhà trẻ 65 cháu. Mẫu giáo 345 cháu.
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Hướng dẫn tuyển sinh trực tiếp tại trường
Tuyến tuyển sinh:
Nhà trường tuyển sinh trẻ từ thôn 1 đến thôn 8 có khẩu tại xã Hồng Thái Tây. Trẻ có khẩu tạm trú tại xã Hồng Thái Tây
Điều kiện tuyển sinh:
Hồ sơ gồm có; - Sổ hộ khẩu phô tô - Giấy khai sinh - Đơn xin học tại trường - Thông tin trẻ
Hướng dẫn sau đăng ký:
- BGH nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp theo độ tuổi
Tin mới nhất