Xuất bản thông tin

Chi bộ Trường Mầm non Hồng Thái Tây tổ chức Kiểm điểm theo tinh thần Nghị Quyết Trung Ương 4 khoá XI

Chi bộ Trường Mầm non Hồng Thái Tây tổ chức Kiểm điểm theo tinh thần Nghị Quyết Trung Ương 4 khoá XI


            Chi bộ Trường Mầm non Hồng Thái Tây  tổ chức thực hiện Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI       
            Hôm nay ngày 03 tháng 01 năm 2013 tại Hội trường Mầm non Hồng Thái Tây. Chi bộ Trường Mầm non Hồng Thái Tây  tổ chức thực hiện Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vần đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Tâm Bí thư Đảng uỷ xã cùng tổ công tác của xã.
            Tại Hội nghị, cấp ủy chi bộ  đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao góp ý vào bản Báo cáo kiểm điểm của cá nhân cấp ủy, thực hiện Nghị quyết TW4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" với 3 nội dung quan trọng: Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
            Việc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Chi bộ, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn trường. Tại hội nghị, cấp ủy chi bộ đã nghiêm túc tiến hành kiểm điểm, nêu rõ những ưu khuyết điểm, những mặt mạnh yếu, được và chưa được của tập thể chi ủy và các cá nhân trong chi ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Các cá nhân trong chi ủy đã thẳng thắn tự phê bình và phê bình, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, đề ra giải pháp để khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm.
              Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị:


 
 
                                                                                 CTV: Hoàng Thị Hoa