Xuất bản thông tin

Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Bác Hồ.

Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Bác Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 43 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sáng 2-9-2012 đại diện phòng GD&ĐT huyện Đông Triều, cùng toàn thể CBGV và các em học sinh trường Mầm non, TH, THCS Hồng Thái Tây đã tổ chức buổi lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Bác dừng chân.

Đại diện cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường Mầm non, Tiểu học và THCS

xã Hồng Thái Tây vào Lăng dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

 

 

Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 43 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sáng 2-9-2012 đại diện phòng GD&ĐT huyện Đông Triều, cùng toàn thể CBGV và các em học sinh trường Mầm non, TH, THCS Hồng Thái Tây đã tổ chức buổi lễ dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Bác dừng chân xã Hồng Thái Tây thể hiện sự thành kính, lòng nhớ thương vô hạn và biết ơn sâu sắc với Người.
Các đồng chí CBGV và học sinh đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, người Anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đây là hoạt động có ý nghĩa giáo dục nâng cao nhận thức, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho các thế hệ trẻ xã Hồng Thái Tây nói riêng và huyện Đông Triều nói chung. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì Tổ quốc.

 

Đại biểu Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều cùng các đ/c Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS dâng hương tưởng niệm Bác.

 

                                                     CTV: Nguyễn Miền