Asset Publisher

Chi bộ trường Mầm non Hồng Thái tây tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kì 2013 - 2015

Chi bộ trường Mầm non Hồng Thái tây tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kì 2013 - 2015

Hôm nay, ngày 21 tháng 01 năm 2013, Chi bộ trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kì 2013 - 2015.

 

            Thực hiện chỉ thị số 37CT/TW ngày 04/08/2001 của Bộ chính trị, kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 31/12/2012 của Thường vụ Đảng ủy xã Hồng Thái Tây. Hôm nay, ngày 21 tháng 01  năm 2013, Chi bộ trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Đại hội lần thứ 3 nhiệm kì 2013 - 2015.

            Tại đại hội đồng chí Nguyễn Hoài Thu - Bí thư chi bộ đã báo cáo hoạt động nhiệm kì 2010 - 2012 và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kì 2013 - 2015.

            Đại hội đã bầu ra bí thư, phó bí thư có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ, năng lực để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kì mới.

            Đại hội chi bộ đã thể hiện ý chí, hành động với hệ thống mục tiêu - nhiệm vụ - chỉ tiêu - giải pháp để lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường học, có định hướng phấn đấu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhà nước giao.

Sau đây là một số hình ảnh tại đại hội:

Toàn cảnh Đại hội chi bộ

Đ/c Nguyễn Hoài Thu - Bí thư chi bộ báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kì 2010 - 2012

Văn nghệ của các bé chào mừng Đại hội

CTV - CNTT