Asset Publisher

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013 - 2015

Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013 - 2015

Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2014 trường MN Hồng Thái Tây tổ chức lao động tổng vệ sinh môi trường.


                   Thực hiện Chương trình mục tiêu  quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường  trong trường học giai đoạn 2013 – 2015. Hôm nay, ngày 30 tháng 8 năm 2014 trường MN Hồng Thái Tây phối hợp với công ty TNHH MTV 397 tổ chức ra quân làm  vệ sinh môi trường: nhặt cỏ, dọn bể nước, cắt tỉa cây cảnh….. qua hoạt động thường xuyên này đã giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh cá nhân, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng hành động bảo vệ môi trường.

 

                                                                                                -Phạm Nhung-