Asset Publisher

Săn sàng cho năm học mới 2015 - 2016

Săn sàng cho năm học mới 2015 - 2016

Chuẩn bị cho năm học mới, trường MN Hồng Thái Tây đã chuẩn bị mọi mặt, phục vụ cho năm học mới 2015-2016.


                05 tháng 08 năm 2015, thực hiện kế hoạch tháng 8 của Ban giám hiệu trường MN Hồng Thái Tây, toàn thể CB, GV, NV nhà trường đã lao động dọn vệ sinh trường, lớp, vệ sinh xung quanh vườn trường....sẵn sàng cho năm học mới 2015 - 2016

 

 

 

 

                                       -Phạm Nhung-