Asset Publisher

Tổ chức Khảo sát trình độ CNTT cho giáo viên

Tổ chức Khảo sát trình độ CNTT cho giáo viên


             Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014 BGH trường mầm non Hồng Thái Tây đã tổ chức khảo sát trình độ tin học cho tất cả giáo viên trong trường.

            Nhà trường đã tiến hành kiểm tra khảo sát khả năng  ứng dụng CNTT cho 24/24 giáo viên.

            Nội dung khảo sát chủ yếu phục vụ thiết thực cho công tác giảng dạy của giáo viên như soạn giáo án trình chiếu trên phần mềm PowerPoint, lập danh sách kẻ bảng biểu trên excel, soạn thảo văn bản theo thể thức thông tư số 01/TT-BNV.

             BGH đã đánh giá kết quả ứng dụng CNTT cho tập thể giáo viên trong nhà trường; Tổng số 90% giáo viên có khả năng ứng dụng linh hoạt vào giảng dạy bằng cách soạn giáo án điện tử thành thạo, trình bày văn bản theo đúng thể thức còn lại 10% giáo viên vẫn còn ở mức đạt yêu cầu phải tiếp tục được bồi dưỡng.

            Qua đợt kiểm tra này kết quả cho thấy các đ/c giáo viên trong nhà trường rất nhiệt tình trong việc học tập bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu năm học 2013-22014 này nhà trường đạt 100% GV sử dụng thành thạo CNTT trong soạn giảng.

                   Một số hình ảnh khảo sát:

 

                                                                                                                   Tổ CNTT