Asset Publisher

Trường MN Hồng Thái Tây hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

Trường MN Hồng Thái Tây hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

Trường MN Hồng Thái Tây phát động "Ngày chủ nhật xanh"


            Chiều, ngày 12 tháng 5 năm 2017 , trường MN Hồng Thái Tây phát động "Ngày chủ nhật xanh" tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.                   .                                                                                               

 

 


            Nhà trường đã tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh, bồn hoa; nạo vét, khơi thông cống rãnh; tham gia phát quang cỏ dại, thu gom rác thải tại khu vực văn phòng làm việc, xung quanh sân trường và trước cổng trường.

 

 

           "Ngày chủ nhật xanh" thực sự là một hoạt động ý nghĩa. "Ngày chủ nhật xanh" góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.

 

 

                                                                                               - Phạm Nhung-