Asset Publisher

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014 - 2015

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, lao động năm học 2014 - 2015

Sáng ngày 09/10/2014 trường MN Hồng Thái Tây đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động năm học 2014-2015.


            Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Đông Triều, sáng ngày 09/10/2014 trường MN Hồng Thái Tây đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động năm học 2014-2015.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

            Về dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Chín – phó chủ tịch xã Hồng Thái Tây đại diện cho lãnh đạo địa phương, Đ/c Nguyễn Thị Tư đại diện cho Hội cha mẹ học sinh, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.          

        Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Tẹo - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học 2014-2015.

 

Đ/c Nguyễn Thị Tẹo  - BT chi bộ, HT nhà trường thông qua dự thảo kế hoạch

 năm học 2014-2015

     

       Hội nghị đã nhất trí với các báo cáo của nhà trường, đồng thời cũng đã có những tham luận và giải pháp đóng góp công khai trên tinh thần dân chủ, xây dựng.

 

Tham luận của đ/c Hoàng Thị Xoa về công tác PCGDMNT5T

     

       Hội nghị đã được nghe báo cáo hoạt động của thanh tra nhân dân, báo cáo tổng kết công tác thi đua  năm học 2013 - 2014 và cam kết thi đua  năm học 2014 - 2015.

 

Đ/c Trịnh Thị Ngạn -  Phó ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm học 2013-2014

     

                         Hội Nghị đã biểu quyết dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức, Lao động với sự nhất trí cao 100%. Với ý chí quyết tâm cao, sự đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, dám nghĩ, dám làm của Cán bộ, Viên chức, Lao động trong toàn trường sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết Hội nghị đã đề ra.
                                                                                                                                     

                                                                                                                         -Phạm Nhung-