Thời khóa biểu


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
THỜI KHÓA BIỂU
  Tuần: 21 Từ ngày: 06 / 02 /2012  đến:  10/ 02/2012
      
ThứKhối nhà trẻMẫu giáo béMẫu giáo nhỡMãu giáo lớn
2Sáng Vận động: Đi theo hướng thẳng
-
TCVĐ: Con bọ dừa
Vận động: Trèo lên xuống 5 dóng thang;
Truyền bóng qua đầu
Vận động: Trèo lên xuống 5 dóng thang;
Truyền bóng qua đầu.
TCVĐ: Chạy đuổi bắt
Vận động: Trèo lên xuống ghế TD;
Chuyền bắt bóng qua đầu.
TCVĐ: Kéo co
Chiều
-Trò chơi: Nu na nu nống; Kéo cưa lừa xẻ
- Giáo dục: BVMT, ATGT, KNS. GD lễ giáo
- Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.


 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; BVMT;
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; BVMT;
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; BVMT;
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
3SángVăn học: Thơ: Mưa xuânVăn học: Truyện: Chú đỗ con
Văn học: Truyện: Sự tích quả dưa hấu
Văn học: Thơ: Cây gạo
Chiều
-Trò chơi: Gieo hạt; bóng tròn to
- Giáo dục: BVMT, ATGT, KNS.GD Lễ giáo
- Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.


Vận động nhẹ ăn quà chiều
Tạo hình
: Nặn một số loại quả
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; ATGT, KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
Vận động nhẹ ăn quà chiều
Tạo hình
: Nặn một số loại quả
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; ATGT, KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; ATGT; KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
4SángNBTN: Đặc điểm nổi bật của mùa xuânToán: Xác định phía trước
 - phía sau  của vật so với bản thân trẻ
Toán: Xác định phía trước
 - phía sau  của một vật so với bản thân trẻ
Toán: Gộp tách các đối tượng trong phạm vi 9
Chiều
-Trò chơi: Con bọ dừa; Nu na nu nống
- Giáo dục: BVMT, KNS, VSATTP
- Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.


 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục VSATTP; BVMT; KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục VSATTP; BVMT;KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục VSATTP; BVMT; KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày, - Trả trẻ.
5SángVăn học: Truyện: Chiếc áo mùa xuânKPKH: Quan sát, nhận xét một số loại quả.KPKH: Quan sát một số loại quả, so
sánh sự giống nhau giữa 2 loại quả.
Chữ cái: Tập tô chữ n,m,l
Chiều
-Trò chơi: Tô màu quả
- Giáo dục: BVMT, ATGT, KNS.
- Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.


 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; ATGT; SDNLTKHQ
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; ATGT;SDNLTKHQ
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
KPKH
: Trò chuyện về cây lương thực
 Giáo dục lễ giáo;ATGT; SDNLTKHQ
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày, - Trả trẻ.
6SángTạo hình: Xếp vườn hoa mùa xuânÂm nhạc: Dạy hát: " Quả"
Nghe há
t: Đuổi chim.
TCAN: Ai nhanh nhất
Âm nhạc: Dạy hát: " Quả"
Nghe há
t: Ngày mùa vui.
TCAN: Ai nhanh nhất
Âm nhạc: Dạy hát: " Hạt gạo làng ta
Nghe há
t: Em đi giữa biển vàng.
TCAN: Ai nhanh nhất
Chiều
-Trò chơi: Kể chuyện; hái quả
- Giáo dục: BVMT,  KNS. GD lễ giáo
- Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày, tuần - Trả trẻ.


 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; BVMT; KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày, tuần - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; BVMT; KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày, tuần - Trả trẻ.
 Vận động nhẹ ăn quà chiều
 Chơi  ở các góc chơi
 Giáo dục lễ giáo; BVMT; KNS
Vệ sinh - Nêu gương cuối ngày,tuần - Trả trẻ.
      
    T/M BAN GIÁM HIỆU 
        HIỆU TRƯỞNG 
      
      
          Nguyễn Hoài Thu