Danh sách CB,GV, NV trường MN Hồng Thái Tây năm học 2015-2016


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY NĂM HỌC 2015-2016
Stt Họ và tên Ngày sinh Năm vào ngành Chức vụ Trình độ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Tẹo 16.08.1962 1981 Hiệu trưởng Cao đẳng 0936212375
2 Trần Thị Ngọc 22.4.1978 2002 P. Hiệu trưởng Đại học 01666116572
3 Đỗ Thị Hai 25.05.1975 1992 P. Hiệu trưởng Đại học 0962138268
4 Ngô Thị Thành 25.02.1975 01/09/2009 Kế toán Cao đẳng 01204179315
5 Hoàng Hương Giang 10.01.1980 09/2004 Giáo viên Đại học 01215655794
6 Hoàng Thị Xoa 19.8.1973 1990 Giáo viên Cao đẳng 09864688398
7 Hoàng Thị Hoà 20.10.1981 1991 Giáo viên Đại học 0936016087
8 Bùi Thị Yến 29.10.1982 09/2004 Giáo viên Đại học 01678046996
9 Mạc Thị Hằng 07.11.1985 10/01/2008 Giáo viên Cao đẳng 01258341866
10 Trần Thanh My 27.5.1982 01/09/2006 Giáo viên Đại học 0972050682
11 Trần Thị Nga 04.5.1986 01/2005 Giáo viên Đại học 01205878345
12 Nguyễn Thị Duyên 28.5.1987 09/2008 Giáo viên Trung cấp 0975661610
13 Nguyễn T. Thu Hường 05.10.1985 11/2008 Giáo viên Trung cấp 0987538403
14 Nguyễn Thị T. Huyền 04.01.1981 09/1999 Giáo viên Cao đẳng 01288030559
15 Trịnh Thị Biên 05.02.1990 28.8.2011 Giáo viên Trung cấp  
16 Nguyễn Thị Nhàn 13.04.1986 01/10/2007 Giáo viên Đại học 0972823786
17 Trịnh Thị Ngạn 30.7.1985 01/09/2007 Giáo viên Đại học 01653031228
18 Lưu Thị Hạnh 19.5.1988 01/10/2009 Giáo viên Đại học 01269279255
19 Nguyễn Thị Minh Thu 26/12/1990 04/12/2010 Giáo viên Trung cấp 0977159959
20 Ngô Thị Hoan 06/09/1985 24/08/2011 Giáo viên Trung cấp 01676950877
21 Trịnh Thu Hiền 04/10/1991 28/08/2011 Giáo viên Trung cấp 01683206449
22 Lê Thị Huyền Linh 10/02/1985 24/08/2011 Giáo viên Trung cấp 01687440091
23 Phạm Thị Thoa 03/01/1991 24/08/2011 Giáo viên Trung cấp  
24 Nguyễn T. Thuý Diệu 25/08/1982 11/10/2010 Cấp dưỡng Trung cấp 0948596557
25 Hà Thị Thuý 26/10/1983 11/10/2010 Cấp dưỡng Trung cấp 01673827628
26 Phạm Thị Nhung 22/06/1985 22/09/2009 Hành chính Cao đẳng 0969038690
27 Nguyễn Thị Mai Phương 28/121985 01/02/2012 Giáo viên Cao đẳng 01263482789
28 Hoàng Thị Như Quỳnh 22/09/1990 15/08/2012 Giáo viên Cao đẳng 01654472751
29 Phạm Thị Tuyến 06/09/1990 01/10/2012 Giáo viên Trung cấp 01644855127
30 Trần Thị Hải 29/11/1985 16/10/2012 Giáo viên Cao đẳng 0983050935
31 Nguyễn Thị Mừng 06/01/1988 16/11/2012 Giáo viên Trung cấp 01652595088
32 Phan Thị Ánh Thu 04/08/1994 01/10/2014 Giáo viên Cao đẳng 01626128307
33 Trần Bích Hạnh 23/10/1987 06/09/2013 Giáo viên Trung cấp 01685797155
34 Đỗ Thị Huệ 01/04/1986   Cấp dưỡng Sơ cấp  
35 Bùi Thị Hảo 04/02/1985 01/10/2013 Nhân viên y tế Trung cấp 0934377574
36 Ngô Thị Lương 11.6.11993 01.8.2015 Giáo viên Trung cấp 1664348783
37 Đào Thúy Nga 09.6.1994   Giáo viên Cao đẳng 1699478608
             
        HIỆU TRƯỞNG  
        (Đã kí)  
        Nguyễn Thị Tẹo  

No comments yet. Be the first.

Others: