Danh sách CB,GV, NV trường MN Hồng Thái Tây năm học 2016-2017


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

Stt

Họ và tên

Ngày sinh

Năm vào ngành

Chức vụ

Trình độ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Tẹo

16.08.1962

1981

Hiệu trưởng

Cao đẳng

0936212375

2

Trần Thị Ngọc

22.4.1978

2002

P. Hiệu trưởng

Đại học

01666116572

3

Đỗ Thị Hai

25.05.1975

1992

P. Hiệu trưởng

Đại học

0962138268

4

Nguyễn Thị Nhung

15/5/1983

01/02/2006

Kế toán

Trung cấp

 

5

Hoàng Hương Giang

10.01.1980

09/2004

Giáo viên

Đại học

01215655794

6

Hoàng Thị Xoa

19.8.1973

1990

Giáo viên

Cao đẳng

09864688398

7

Hoàng Thị Hoà

20.10.1981

1991

Giáo viên

Đại học

0936016087

8

Bùi Thị Yến

29.10.1982

09/2004

Giáo viên

Đại học

01678046996

9

Mạc Thị Hằng

07.11.1985

10/01/2008

Giáo viên

Cao đẳng

01258341866

10

Trần Thanh My

27.5.1982

01/09/2006

Giáo viên

Đại học

0972050682

11

Trần Thị Nga

04.5.1986

01/2005

Giáo viên

Đại học

01205878345

12

Nguyễn Thị Duyên

28.5.1987

09/2008

Giáo viên

Trung cấp

0975661610

13

Nguyễn T. Thu Hường

05.10.1985

11/2008

Giáo viên

Trung cấp

0987538403

14

Nguyễn Thị T. Huyền

04.01.1981

09/1999

Giáo viên

Cao đẳng

01288030559

15

Trịnh Thị Biên

05/02/1990

28/8/2011

Giáo viên

Trung cấp

 

16

Nguyễn Thị Nhàn

08/10/1988

24/08/2011

Giáo viên

Trung cấp

 

17

Trịnh Thị Ngạn

30.7.1985

01/09/2007

Giáo viên

Đại học

01653031228

18

Lưu Thị Hạnh

19.5.1988

01/10/2009

Giáo viên

Đại học

01269279255

19

Nguyễn Thị Minh Thu

26/12/1990

04/12/2010

Giáo viên

Trung cấp

0977159959

20

Ngô Thị Hoan

06/09/1985

24/08/2011

Giáo viên

Trung cấp

01676950877

21

Trịnh Thu Hiền

04/10/1991

28/08/2011

Giáo viên

Trung cấp

01683206449

22

Lê Thị Huyền Linh

10/02/1985

24/08/2011

Giáo viên

Trung cấp

01687440091

23

Phạm Thị Thoa

03/01/1991

24/08/2011

Giáo viên

Trung cấp

 

24

Nguyễn T. Thuý Diệu

25/08/1982

11/10/2010

Cấp dưỡng

Trung cấp

0948596557

25

Hà Thị Thuý

26/10/1983

11/10/2010

Cấp dưỡng

Trung cấp

01673827628

26

Phạm Thị Nhung

22/06/1985

22/09/2009

Hành chính

Cao đẳng

0969038690

27

Nguyễn Thị Mai Phương

12/08/1985

01/02/2012

Giáo viên

Cao đẳng

01263482789

28

Hoàng Thị Như Quỳnh

22/09/1990

15/08/2012

Giáo viên

Cao đẳng

01654472751

29

Phạm Thị Tuyến

06/09/1990

24/08/2011

Giáo viên

Trung cấp

 

30

Trần Thị Hải

29/11/1985

16/10/2012

Giáo viên

Cao đẳng

0983050935

31

Nguyễn Thị Mừng

06/01/1988

16/11/2012

Giáo viên

Trung cấp

01652595088

32

Phan Thị Ánh Thu

04/08/1994

01/10/2014

Giáo viên

Trung cấp

01626128307

33

Trần Bích Hạnh

23/10/1987

06/09/2013

Giáo viên

Trung cấp

01685797155

34

Ngô Thị Lương

11/6/1993

01/8/2015

Giáo viên

Trung cấp

01664348783

35

Đào Thúy Nga

09/6/1994

01/10/2015

Giáo viên

Cao đẳng

01699478608

36 

Đỗ Thị Huệ

01/04/1986

 

Cấp dưỡng

Sơ cấp

 

37

Bùi Thị Hảo

04/02/1985

01/10/2013

Nhân viên y tế

Trung cấp

0934377574


No comments yet. Be the first.