chương trình công tác tháng 01 năm 2018

Chương trình công tác tháng 01/2018

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

 

* Trọng tâm công tác tháng 01/2018:

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Người chủ trì

01-30/01

I. Công tác phát triển giáo dục

- Ổn định sĩ số hiện có và tiếp tục phát triển số lượng

GVCN

01-30/01

II. Chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Đảm bảo VSATTP-VS môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc thực đơn hàng ngày, lưu mẫu đúng quy định và công khai tài chính hàng ngày.

- Kiểm tra bếp ăn và nền nếp, vệ sinh bán trú

b.Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

GVCN, cấp dưỡng

 

GVCN

01-30/01

III. Công tác chuyên môn.

  • Nâng cao chất lượng soạn giảng, ứng dụng CNTT trong giảng dạy
  • Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, nhân viên.

 

BGH, GVCN

10-20/01

IV. Cơ sở vật chất.

  • - Kế toán thanh toán sửa chữa công trình vệ sinh các lớp học. Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán sơn tường bao nhà trường.
  • Làm công tác bàn giao cho đ/ c hành chính mới.

BGH

01-31/01

V. Công tác QL và thi đua

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết trong tháng.

BGH

01 - 22/01

VI. Công tác khác.

  • Tiếp tục tạo cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp học đảm bảo đủ điều kiện để công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

 

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hai


No comments yet. Be the first.