Lịch công tác tháng 11/2017

Lịch công tác tháng 11/2017

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

 

* Trọng tâm công tác tháng 11/2017:

- Tổ chức chuyên đề xây dựng trường học "Lấy trẻ làm trung tâm".

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

- Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Người chủ trì

01-30/11

I. Công tác phát triển giáo dục

- Ổn định sĩ số hiện có và tiếp tục phát triển số lượng

GVCN

01-30/11

II. Chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Đảm bảo VSATTP-VS môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc thực đơn hàng ngày, lưu mẫu đúng quy định và công khai tài chính hàng ngày.

- Kiểm tra bếp ăn và nền nếp, vệ sinh bán trú

b.Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

GVCN, cấp dưỡng

 

GVCN

01-30/11

III. Công tác chuyên môn.

  • Nâng cao chất lượng soạn giảng và chuyên đề.
  • Thao giảng.

 

BGH, GVCN

10-20/11

IV. Cơ sở vật chất.

  • - Kế toán thanh toán công trình nâng cấp nhà xe cho CB. GV, NV

BGH

01-31/11

V. Công tác QL và thi đua

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết trong tháng.

BGH

01 - 20/11

VI. Công tác khác.

  • Tổ chức kỉ niệm ngày 20/111.
 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hai

 

 


No comments yet. Be the first.