"PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016"


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
 
 
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC 2015-2016
Stt Họ và tên Ngày sinh Trình độ Chuyên ngành đào tạo Nhiệm vụ được
phân công
Kiêm nghiệm Số tiết trên tuần
1 Nguyễn Thị Tẹo 16.08.1962 Cao đẳng GDTH Quản lí nhà trường    
2 Trần Thị Ngọc 22.4.1978 Đại học GDMN Phụ trách CM    
3 Đỗ Thị Hai 25.05.1975 Đại học GDMN Phụ trách CM    
4 Nguyễn Thị Nhung 1983 Trung cấp Kế toán Kế toán    
5 Phạm Thị Nhung 22/06/1985 Cao đẳng Kế toán Hành chính    
6 Hoàng Hương Giang 10.01.1980 Đại học GDMN GVCN - 5 tuổi A2    
7 Nguyễn Thị Mai Phương 28/121985 Cao đẳng GDMN GVCN - 5 tuổi A2    
8 Hoàng Thị Xoa 19.8.1973 Cao đẳng GDMN GVCN - 5 tuổi A1 CTCĐ  
9 Trần Thị Nga 04.5.1986 Đại học GDMN GVCN - 5 tuổi A1    
10 Hoàng Thị Hoà 20.10.1981 Đại học GDMN GVCN - 5 tuổi A3    
11 Trần Thanh My 27.5.1982 Đại học GDMN GVCN - 5 tuổi A3    
12 Bùi Thị Yến 29.10.1982 Đại học GDMN GVCN - 5 tuổi A4    
13 Trịnh Thị Ngạn 30.7.1985 Đại học GDMN GVCN - 5 tuổi A4 Bí thư  ĐTN  
14 Mạc Thị Hằng 07.11.1985 Cao đẳng GDMN GVCN - 3 tuổi  C2    
15 Phạm Thị Tuyến 12.12.1985 Trung cấp GDMN GVCN - 3 tuổi  C2    
16 Nguyễn Thị Duyên 28.5.1987 Trung cấp GDMN GVCN - 4 tuổi B4    
17 Nguyễn T. Thu Hường 05.10.1985 Trung cấp GDMN GVCN - 4 tuổi B4    
18 Nguyễn Thị T. Huyền 04.01.1981 Cao đẳng GDMN GVCN - 4 tuổi B1    
19 Trịnh Thị Biên 05.02.1990 Trung cấp GDMN GVCN - 4 tuổi B1    
20 Lưu Thị Hạnh 19.5.1988 Đại học GDMN GVCN - 4 tuổi B3    
21 Ngô Thị Hoan 06/09/1985 Trung cấp GDMN GVCN - 4 tuổi B3    
22 Trịnh Thu Hiền 04/10/1991 Trung cấp GDMN GVCN - 4 tuổi B2    
23 Phạm Thị Thoa 03/01/1991 Trung cấp GDMN GVCN - 4 tuổi B2    
24 Lê Thị Huyền Linh 10/02/1985 Trung cấp GDMN GVCN - Nhà trẻ D1    
25 Ngô Thị Lương 11.6.1993 Trung cấp GDMN GVCN - Nhà trẻ D1    
26 Đào Thúy Nga 09.06.1994 Trung cấp GDMN GVCN - Nhà trẻ D1    
27 Hoàng Thị Như Quỳnh 22/09/1990 Cao đẳng GDMN GVCN - Nhà trẻ D2    
28 Trần Thị Hải 29/11/1985 Cao đẳng GDMN GVCN - Nhà trẻ D2    
29 Nguyễn Thị Mừng 06/01/1988 Trung cấp GDMN GVCN - Nhà trẻ D2    
30 Phan Thị Ánh Thu 04/08/1994 Trung cấp GDMN GVCN - Nhà trẻ D3    
31 Nguyễn Thị Minh Thu 26/12/1990 Trung cấp GDMN GVCN - Nhà trẻ D3    
32 Trần Bích Hạnh 23/10/1987 Trung cấp GDMN GVCN - 3 tuổi  C1    
33 Nguyễn Thị Nhàn 08.10.1988 Trung cấp GDMN GVCN - 3 tuổi  C1    
34 Đỗ Thị Huệ 01/04/1986 Trung cấp GDMN Cấp dưỡng    
35 Nguyễn T. Thuý Diệu 25/08/1982 Trung cấp GDMN Cấp dưỡng    
36 Hà Thị Thuý 26/10/1983 Trung cấp GDMN Cấp dưỡng    
37 Bùi Thị Hảo 04/02/1985 Trung cấp Điều dưỡng Nhân viên y tế    
          HIỆU TRƯỞNG    
          (Đã kí)    
          Nguyễn Thị Tẹo    

No comments yet. Be the first.

Others: