1.jpg
11.jpg
12.jpg
18.jpg
19.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 05/5/2021


Tài chính công khai ngày 05/5/2021

Tổng số trẻ đến trường: 352
Tổng số tiền ăn: 5.984.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Calendar
Today: Saturday, 08 / 05 / 21

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên