Asset Publisher

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

Báo cáo tổng kết năm học 2013-2014


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
 

 


Số: 21/BC-TgMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


     Hồng Thái Tây, ngày 25 tháng 5 năm 2014

 

Phần I.

           BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

NĂM HỌC 2013– 2014

I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

1. Thuận lợi:

 Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện kế hoạch đồng thời đã tạo điều kiện cho trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh.

Được hội phụ huynh học sinh quan tâm đồng tình ủng hộ, mua sắm đồ dùng đồ chơi trang thiết bị dạy học. Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn đã hỗ trợ Nhà trường trồng cây xanh bóng mát tạo cảnh quan môi trường lớp học xanh, sạch, đẹp.

Đội ngũ giáo viên ngày càng được đảm bảo về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. CSVC trường học ngày càng khang trang. Số phòng học được kiên cố hoá ngày càng tăng nhanh, các điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập đã được nhà nước và nhân dân đầu tư có hiệu quả, cụ thể khu trung tâm xây mới đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, đó là những điều kiện thuận lợi cho giáo dục của xã nhà ngày càng phát triển. Kinh tế, xã hội ngày càng ổn định, đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân ngày được nâng cao, các gia đình có điều kiện tốt hơn để quan tâm, chăm lo đến việc học tập của trẻ Mầm non.

2. Khó khăn:

Nằm trên địa bàn dân cư của một xã thuần nông, kinh tế xã hội chậm phát triển, là xã nghèo của Huyện nên việc đưa con đến trường còn hạn chế đặc biệt ở độ tuổi nhà trẻ và 3 tuổi nên việc theo dõi và làm công tác phổ cập Giáo dục nhà trường còn gặp nhiều khó khăn.     

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC:

* Mạng lưới trường, lớp, học sinh

- Qui mô trường lớp được đảm bảo tốt theo đúng kế hoạch, tổng số nhóm, lớp: 12 ( Nhóm nhà trẻ: 3 ; Lớp mẫu giáo: 9)

Trong đó huy động:

Tổng số trẻ huy động ra lớp : 294/570 cháu = 51,5%.

+ Nhà trẻ : 68/258 cháu đạt 26.3%

+ Mẫu giáo : 226/312 cháu đạt 72,4%

+ Riêng 5 tuổi : 80 cháu (Trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% )

So với năm học 2013-2014; năm học 2013-2014 này huy động ra lớp tăng 45 học sinh, được sự quan tâm của  huyện và Ngành Giáo dục nhà trường được đầu tư CSVC và trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được tốt. Do vậy tỉ lệ huy động trẻ ra lớp ngày càng gia tăng.

III. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1.     Các biện pháp nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

          - Làm tốt công tác tham mưu với các cấp, chính quyền địa phương, ngành về các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển của nhà trường đã được thể hiện rõ trong chủ trương của cấp Uỷ Đảng, Nghị quyết của HĐND và cụ thể hoá bằng kế hoạch chỉ đạo của UBND cấp xã và của ngành.

          - BGH tập trung chỉ đạo việc đổi mới PPDH thông qua việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, nâng cao hiệu quả giáo dục, nuôi dưỡng thực hiện tốt chương trình giáo dục Mầm non mới trong  nhà trường.

- Công tác bồi dưỡng giáo viên được quan tâm, tổ chức cho 100% giáo viên được tham dự các lớp tập huấn về chương trình bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ trong hè. Tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, sử dụng có hiệu qủa thiết bị và đồ dùng dạy học. Mở các chuyên đề cho các khối, lớp thực hiện đều có nội dung sát thực, hiệu quả,

 - Tăng cường công tác  kiểm tra nội bộ, việc thực hiện nhiệm vụ năm học được giữ vững nề nếp, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn của nhà trường. Đẩy mạnh các hoạt động của tổ, chuyên môn, chú trọng các khâu soạn giảng, thăm lớp dự giờ, đánh giá xếp loại giờ dạy.

- Ứng dụng CNTT trong dạy và học tiếp tục phát huy có hiệu quả tốt. Tăng cường việc tập huấn cho giáo viên về tin học, phương pháp, kỹ năng sử dụng các phần mềm công cụ thiết kế bài giảng điện tử và kỹ năng sử dụng các thiết bị CNTT ứng dụng trong dạy và  học.

   2. Đánh giá chất lượng giáo dục

- Chất lượng đào tạo: Chất lượng dạy và học ổn định và có nhiều chuyển biến, thể hiện rõ nhất là phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy và học. So với năm học trước, tỉ lệ học sinh,  khá giỏi tăng  hơn so với cùng kỳ.

          Các lớp điểm của trường được khẳng định hiệu quả chất lượng một cách rõ nét.

- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

- Văn nghệ, TDTT trong nhà trường là hoạt động quan trọng mang tính bổ trợ cho việc giáo dục toàn diện vì vậy trường đã quan tâm chỉ đạo các lớp thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục tổ chức các hoạt động theo chương trình giáo dục mầm non. Đưa trò chơi dân gian, hát dân ca, các phong trào văn hóa, văn nghệ ở nhà trường, địa phương và ngành.

- Tổ chức chuyên đề: "Phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non" 

          - Tổ chức thi trang trí lớp tạo môi trường lớp học xanh – sạch – đẹp:

+ 100% các nhóm lớp tham gia phát động trang trí lớp tạo môi trường cảnh quan sư phạm, xanh - sạch - đẹp - an toàn, thân thiện.

- Về công tác giáo dục đạo đức học sinh:

Năm học 2013 – 2014, Ban giám hiệu đã chỉ đạo tốt việc giáo dục hình thành thói quen đạo đức, kỹ năng sống, thân thiện trong mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy cô cho học sinh noi theo. Tổ chức có nề nếp các hoạt động trong nhà trường thông qua các chủ đề, với các hình thức phong phú đa dạng như: Nêu gương cuối tuần, nêu gương cuối ngày, giáo dục học sinh hư, học sinh cá biệt…Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức kỹ năng sống cho học sinh.

Các hoạt động mang tính chủ đề được chỉ đạo có hiệu quả cao như: Khai giảng năm học mới, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, 22/12, Ngày thành lập QĐND Việt Nam, thành lập Đoàn 26-3 , ngày sinh nhật Bác 19-5.

Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện, thu gom phế liệu (phát động học sinh nộp lon bia trong dịp tết, bán hỗ trợ hs nghèo), thông qua đó giáo dục lòng nhân ái cho học sinh như giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  trong dịp tết nguyên đán và 1-6 là 13 cháu và 1 cô giáo. Huy động Cán bộ giáo viên nhân viên tích cực tham gia từ thiện tại địa phương và của ngành như: Hỗ trợ 2 xuất quà cho 2 học sinh nghèo của trường 2 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 2.000.000đ. Tặng quần áo cho 15 học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới...

- Ngoài ra, BGH đã chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc việc giáo dục đạo đức học sinh thông qua việc lồng ghép kiến thức các bộ môn và các hoạt động hàng ngày của trẻ.

Tổ chức cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết về phòng, chống các tệ nạn xã hội, An toàn giao thông, thực hiện “Phong trào 5 không”. Thực hiện nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhà trường, đến cuối học kỳ không có CBGVNV học sinh vi phạm.

2.     Kết quả 5 mặt giáo dục của Nhà trường

- Tỷ lệ chuyên cần, bé ngoan

+ Bé chăm đạt 98 %

+ Bé ngoan đạt 100 %

+ Bé sạch đạt 100 %

- Chất lượng giáo dục trong 5 lĩnh vực phát triển:

+ Phát triển thể chất: đạt 99,2%, trong đó khá giỏi: 90% trở lên.

+ Phát triển nhận thức: đạt 98%, trong đó khá giỏi: 80% trở lên.

+ Phát triển ngôn ngữ: đạt 98%, trong đó khá giỏi: 95% trở lên.

+ Phát triển tình cảm- xã hội: đạt 98,5%, trong đó khá giỏi: 85% trở lên.

       + Phát triển thẩm mĩ: đạt 99%, trong đó khá giỏi: 80% trở lên.

- Số học sinh giỏi trong toàn trường 78/294 đạt 26,5 %

- Số học sinh khá trong toàn trường 111/294 đạt 37,7 %

Đánh giá chất lượng học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non chuyển giao cho trường tiểu học. 80/80 cháu đạt 100%

          IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

          1. Đánh giá về số lượng, chất lượng đội ngũ

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34 đ/c

- Trong đó: Quản lý: 03 đ/c; Giáo viên 26 đ/c;  Nhân viên: 5 đ/c; ( Trong đó: Kế toán: 01; Hành chính: 01; Y tế: 01, Cấp dưỡng: 02 đ/c

- Trình độ chuyên môn:

+ Đại học    : 12 đ/c = 35,2%

+ Cao đẳng :  8 đ/c = 23,5%

+ Trung cấp : 14 đ/c = 41,1%

- Trường có chi bộ riêng với  tổng số Đảng viên 10/34 đ/c  đạt  29,4 %

- Đánh giá về số lượng trường đủ biên chế giáo viên theo thông tư 71

- Chất lượng:  Đội ngũ giáo viên nhiệt tình yêu nghề mến trẻ hăng say với công việc chăm sóc nuôi dạy trẻ, ham học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn.

* Kết quả xếp loại Cán bộ giáo viên nhân viên cuối năm như sau

- Xuất sắc : 14/34 = 41,1 %

- Khá: 13/32 = 38,2 %

            2. Các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ

          - Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức chính trị được quan tâm. Các cuộc thi đua của nhà trường được triển khai đồng bộ lồng ghép với việc "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" đã được cụ thể hóa trong toàn trường và gắn với các hoạt động cụ thể của tập thể sư phạm và của từng CBGVNV.

          - Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên được quan tâm tạo điều kiện cho các đ/c cán bộ, giáo viên tham gia học tập nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

          - Xây dựng kế hoạch đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến 2020.

- Tổ chức mở các chuyên đề và các buổi tập huấn thiết kế bài giảng trình chiếu, bài giảng điện tử cho cán bộ giáo viên trong nhà trường học tập bồi dưỡng hỗ trợ nhau.

- Tăng cường công tác đầu tư CSVC, TBDH đảm bảo cho việc dạy và học theo phương pháp mới. Đặc biệt ưu tiên cho lớp MG 5 tuổi.

3. Công tác xây dựng đảng trong trường học

Công tác xây dựng đảng trong trường học được chú trọng. Hiện nhà trường có chi bộ độc lập. Ban chi uỷ chi bộ  đã thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện trong mọi hoạt động của nhà trường. Đảng viên được thể hiện vai trò gương mẫu, hoàn thành công việc tốt bằng việc phân công bố trí công tác chuyên môn phù hợp với năng lực sở trường. Tổ chức xây dựng các tập thể đoàn kết vững mạnh và phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động của nhà trường. Chi bộ đạt TSVM 3 năm liền 2011-2014 và là tấm gương tiêu biểu của 3 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phong trào mỗi giáo viên, mỗi cán bộ quản lý  thực hiện ít nhất có 1 Giải pháp sáng tạo trong đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý được triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên. Năm học 2013 - 2014 toàn trường có 5 giải pháp sáng tạo và 22 đề tài SKKN.

Thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được triển khai tốt. Đặc biệt là thông qua hội nghị CBCCVCLĐ đầu năm, các cuộc họp phụ huynh HS, các cuộc họp hội đồng giáo viên đặc biệt là hình thức công khai trên Trang TTĐT của nhà trường.

V. XD CƠ SỞ VẬT CHẤT, CẢNH QUAN SƯ PHẠM TRƯỜNG HỌC:

1. Cơ sở vật chất:

Có 2 điểm trường ( Khu trung tâm thôn 7 Hoành mô và Thôn 8 Đám Bạc) với tổng diện tích: 6000 m2

- Tổng số phòng học: 12 ; Phòng hiệu bộ 4, phòng Y tế: 1

- Các công trình phụ trợ:

+ Nhà bếp                :  02

+ Công trình vệ sinh:  09

+ sân chơi                 :  02

+ Nhà để xe cho giáo viên: 01

+ Trang thiết bị:

- Bàn, ghế, giá đồ chơi được trang bị đầy đủ,

- Máy tính : 13 cái ( 02 máy xách tay) 04 máy in, 05 ti vi, 06 máy kitmat; Tủ đựng tài liệu: 4 cái; Có đồ chơi ngoài trời đủ cho trẻ hoạt động.

- Có hệ thống nước sạch cung cấp cho giáo viên và học sinh hoạt động hàng ngày, có hệ thống vòi nước rửa tay cho trẻ.

 2. Phong trào xanh hóa trường học:

Cây xanh trong khuôn viên nhà trường là một chủ trương của Phòng Giáo dục đã chỉ đạo và quan tâm được nhà trường triển khai trong những năm qua có hiệu quả tốt. Trong năm học 2013 - 2014, thực hiện chỉ đạo của PGD tạo môi trường lớp học xanh – sạch – đẹp và an toàn:  Trường trồng mới cây xanh các loại như: Keo, Phượng, sấu, Xà cừ, ngọc lan, vú sữa, thảm cỏ, cau vua, chuỗi ngọc... đặc biệt là trồng đủ 10 cây mai vàng Ngọa Vân - Yên Tử (nằm trong kế hoạch bảo tồn giống cây quý mai vàng yên tử do PGD phát động).

          Công trình nước sạch và nhà vệ sinh trong trường học đảm bảo có công trình nước sạch phục vụ cho ăn bán trú tại trường.

VI. VỀ CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC.

Việc thực hiện PCGD Mầm non cho trẻ em 5 tuổi đã  đạt các tiêu chí theo qui định (đoàn kiểm tra của huyện đã  kiểm tra vào tháng 4/ 2014, kiểm tra của Tỉnh kiểm tra ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2013) kết quả đạt chuẩn phổ cập của xã Hồng Thái Tây năm 2013-2014.

- Các biện pháp:

+ Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên trong công tác điều tra phổ cập, huy động trẻ.

+ Tham mưu kịp thời với Đảng chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành đoàn thể các chi bộ, ban quản lý các thôn về công tác phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi.

VII. CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA:

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được Phòng giáo dục và Đảng, chính quyền địa phương đã có chủ trương chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia  một cách cụ thể, phù hợp và kịp thời, thể hiện bằng hệ thống các văn bản như chương trình của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện, kế hoạch của PGD, của Đảng uỷ - HĐND xã của Chi bộ...Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 tháng 11 năm học 2013-2014.

  VIII. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA:

          1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý:

           Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năm học qua BGH nhà trường đã tập trung giải quyết một số nội dung trọng tâm sau:

          - Trước hết là đổi mới về đội ngũ BGH về nhận thức và kỹ năng tổ chức quản lý chỉ đạo các hoạt động sư phạm, hoạt động nuôi dưỡng giáo dục trong nhà trường thông qua các hình thức bồi dưỡng như  bồi dưỡng tập huấn, bồi dưỡng các tổ, khối..

          - Đổi mới về ứng dụng CNTT trong quản lý dạy học  theo hướng hiện đại hóa.

          - Tăng cường các biện pháp quản lý hành chính đảm bảo kỷ cương, tình thương trách nhiệm, nề lối phong cách làm việc của BGH của giáo viên, nhân viên, xây dựng môi trường,  trường học văn minh, lịch sự an toàn, thân thiện.

          - Đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn CB,GV,NV.

          - Xây dựng các mô hình theo chủ đề, bám theo các tiêu chí của phong trào "Trường học thân thiện học sinh tích cực"gắn với các tiêu chí của trường học Nông thôn mới do PGD phát động chỉ đạo.

IX. VỀ CÔNG TÁC TÀI CHÍNH

Năm học 2013 - 2014 việc huy động XHH các nguồn lực đạt kết quả cao, đảm bảo về qui trình thực hiện, về nguyên tắc tài chính và sử dụng có hiệu quả.

- Việc thực hiện tự chủ về tài chính trong trường học được đảm bảo theo các qui định. Việc sử dụng ngân sách phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phát huy được hiệu quả tài chính trường học.

- Việc thực hiện công khai các điều kiện về cơ sở vật chất theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện nghiêm túc.

X. VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

      - Công tác XHH giáo dục đã được duy trì và phát triển tốt, tạo được sự đồng thuận trong phụ huynh, nhân dân và tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và sự ủng hộ của các  ban, ngành  từ  xã đến thôn, các cơ quan doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên than hồng thái, Công ty 397 thuộc tổng công ty than Đông Bắc, Tổng cục 8 trại giam Quảng Ninh, Tổng công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng chi nhánh Đông bắc, Phòng hậu cần- nữ đoàn 405 Bình khê Đông Triều, Công ty nông nghiệp Đông Triều, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Ánh, Công ty TNHH cơ khí Ngọc Thắng, Trại cá giống Hoành Mô, Công ty cổ phần thương mại XD phát triển Bình Dương đã hỗ trợ nhà trường trồng cây bóng mát sân trường đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2014.

XI. CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Phong trào thi đua yêu nước trong nhà trường được triển khai rộng rãi, thường xuyên dưới nhiều hình thức phong phú, lôi cuốn được đông đảo CBGVNV  và HS thi đua tham gia.

Triển khai và thực hiện tốt các cuộc vận động trong ngành: cuộc vận động “Hai không”, Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo  và việc học sinh không đạt chuẩn lên lớp; phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ...gắn với việc: “Học tập và làm theo tấm gương  tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”,

“Năm học vừa qua trường Mầm non Hồng Thái Tây đã giành được nhiều thành tích đáng kể.. 

*  Kết quả năm học 2013 – 2014 ( nhà trường đã đăng ký danh hiệu thi đua)

          - Cá nhân:

          + 01 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh

          + 05 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

          + 30/34  giáo viên đăng ký danh hiệu  lao động tiên tiến đạt 88,2%

          - Tập thể:

          +  Trường đăng ký: Trường  đạt danh hiệu lao động xuất sắc .

          + Chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch vững mạnh .

          + Công đoàn đạt :  Công đoàn vững mạnh xuất sắc.        

* Kết quả thi ứng dụng công nghệ thông tin cấp huyện đạt giải ba toàn đoàn.

- Xếp loại chuẩn HT, PHT, GV, NV.

Xuất sắc: 18; Khá:14

- Các hình thức khen thưởng:

+ Các hình thức khen thưởng được nhà trường áp dụng theo đúng quy chế chi tiêu nội bộ và theo đúng văn bản quy định của luật thi đua khen thưởng.

 

PHẦN II.

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

 

Phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục những tồn tại khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Tiếp tục ổn định qui mô phát triển giáo dục, huy động trẻ ra lớp đảm bảo kế hoạch giao.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giáo dục thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng độ tuổi.

Tích cực tham mưu trong việc đầu tư xây dựng trang thiết bị cơ sở vật chất trường học, thực hiện mục tiêu xây dựng chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010-2014.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp kỷ cương quan tâm chỉ đạo thực hiện đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo tinh thần chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng.

Đẩy mạnh và phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

Ngoài các nội dung công tác trọng tâm trên, tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ năm học.

 

                                                  Hồng Thái tây, ngày 25 tháng 5 năm 2014

T/M BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hoài Thu