Asset Publisher

Công khai các khoản thu năm học 2017-2018

Công khai các khoản thu năm học 2017-2018

Công khai các khoản thu năm học 2017-2018

                                                                                 PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 
   

 
   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   
 

Đông Triều, ngày 02 tháng 10 năm 2017

CÔNG KHAI

 Tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018

 
   

          - Căn cứ vào Hướng dẫn  công văn số 2257/SGDĐT-KHTC ngày 23/8/2017 của sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ninh về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2017-2018,

        - Công văn số 868/PGD&ĐT ngày 29/08/2017 về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã  năm học 2017 – 2018,

        - Căn cứ vào hướng dẫn bổ sung việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh  năm học 2017 – 2018 ngày 07 tháng 09 năm 2017,

        - Căn cứ vào việc hướng dẫn bổ sung các khoản thu trong các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị xã năm học 2017 – 2018 ngày 08/09/2017.

        - Thực hiện Công văn số 87 – CV/ĐU  của Đảng ủy xã Hồng Thái Tây về việc báo cáo các khoản thu đầu năm 2017 - 2018 ngày 27 tháng 9 năm 2017.

        Trường MN Hồng Thái Tây công khai việc thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 - 2018 như sau:

        A. CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH

        I. Đối với thu Học phí :

          Thực hiện theo mức quy định tại nghị quyết số 24/2016/NQ – HĐND ngày 27/7/2016 của hội đồng nhân tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021.

Mức thu Học phí: Thu theo tháng  hoặc thu theo học kỳ: ( Kỳ I: 4th; Kỳ II: 5th)

        Ki I: 50.000đ/hs/tháng x 4th = 200.000đ/trẻ 

        B. CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN

        1. Tiền ăn (Thực phẩm bữa chính, bữa phụ, chất đốt): 13.500đ/ngày

        2. Tiền thuê người nấu ăn: 47.000đ/trẻ/tháng (Mức thu chi cho 8 cô nấu)

          Theo chỉ tiêu kế hoạch 437 trẻ cần 8 cô nấu.

        3. Tiền vệ sinh công tác phục vụ bán trú: 8.000đ/trẻ/tháng.

          Trong đó:

                    - Tiền Giấy vệ sinh:   5.000đ/trẻ/tháng.

                    - Tiền thuê lao công:  3.000đ/trẻ/tháng

        4. Các vật dụng tiêu hao phục vụ bán trú ( Nước lau nhà, xà phòng giặt, sữa rửa tay, nước tẩy rửa bồn cầu, dầu rửa bát, nước lau kính, gang tay cao su,.... :

         20.000đ/trẻ/tháng.

        5. Tiền đồ dùng bán trú:

        - Số tiền trẻ đi Cũ phải đóng góp là:     50.000đ/năm

        - Số tiền trẻ đi Mới phải đóng góp là: 258.000đ/năm

        6. Tiền Đón sớm, trả muộn: 60.000đ/trẻ/tháng

        7. Tiền trông trẻ ngày thứ 7: 60.000đ/trẻ/tháng (3 ngày/tháng)

        Trên đây là toàn bộ tình hình thực hiện các khoản thu đầu năm học 2017 -2018 của trường MN Hồng Thái Tây.

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã kí)

 

 

Đỗ Thị Hai