Asset Publisher

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chủ đề năm 2017

Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, kí cam kết thực hiện chủ đề năm 2017.


 

                   Thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Sáng nay, ngày 20/02/2017 trường MN Hồng Thái Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, kí cam kết thực hiện chủ đề  năm 2017.                     

                        Sau khi được quán triệt nội dung các văn bản liên quan của cấp trên và Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã Đông Triều thực hiện Chủ đề năm về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh", cán bộ, viên chức, người lao động trường MN Hồng Thái Tây cam kết thực hiện các nội dung chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh"; với nội dung cụ thể như sau:

                     1. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

                    1.1. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ luật, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

                     1.2. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan.

                    1.3. Thực hiện nghiêm túc thời giờ làm việc theo quy định. Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc; các trò chơi, loại hình cá cược ăn tiền, các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.

                    1.4. Thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp.

                    1.5. Không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

                    2. Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

                  2.1. Giao tiếp, ứng xử văn minh ở công sở, nơi công cộng và tại nơi cư trú; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long".

                  2.2. Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước.

                   2.3. Trang phục, đồng phục, đầu tóc gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

                   2.4. Không hút thuốc trong cơ quan, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc).

                    2.5. Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Không nấu nướng trong giờ làm việc.

                   2.6. Chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, xúi giục, kích động, bao che, tiếp tay… các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.

                     2.7. Giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ cảnh quan môi trường; gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

                      3. Về xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh

                     - Hiểu rõ nội dung xây dựng Nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở.

                     - Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho gia đình, những người xung quanh và nhân dân nắm vững kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, các quy định của địa phương để phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, Nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh.

                         Kết quả Hội nghị như sau: 100% cán bộ, viên chức, người lao động kí cam kết thực hiện.

 

                                                                                                                         - Phạm Nhung-