Công khai CSVC năm học 2012-2013


PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2012
 
STTNội dung Số lượngBình quân
ITổng số phòng    Số m2/trẻ em
IILoại phòng học   -
1Phòng học kiên cố  5 -
2Phòng học bán kiên cố  1 -
3Phòng học tạm 4 -
4Phòng học nhờ   -
IIISố điểm trường 3 -
IVTổng diện tích đất toàn trường (m2) 5200   
VTổng diện tích sân chơi (m2) 3000   
VITổng diện tích một số loại phòng     
1Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 37   
2Diện tích phòng ngủ (m2) 13.2   
3Diện tích phòng vệ sinh (m2) 8   
4Diện tích hiên chơi (m2) 24   
5Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) 40   
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu   Số bộ/nhóm (lớp)
(Đơn vị tính: bộ)     
VIIITổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập
 
(máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… )
 1   
IXTổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác   Số thiết bị/nhóm (lớp)
1Ti vi 1   
2Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) 1   
3Máy phô tô 1   
5Catsset     
6Đầu Video/đầu đĩa     
7Thiết bị khác     
8Đồ chơi ngoài trời 5   
9Bàn ghế đúng quy cách 80   
10Thiết bị khác…     
..…..     
 
  Số lượng (m2)
XNhà vệ sinhDùng cho giáo viênDùng cho học sinhSố m2/trẻ em
2ChungNam/NữChungNam/Nữ
1Đạt chuẩn vệ sinh* x   
2Chưa đạt chuẩn      
vệ sinh*
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GDĐT về Điều lệ trường mầm non và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu )
  Không   
XINguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinhx    
XIINguồn điện (lưới, phát điện riêng)x    
XIIIKết nối internet (ADSL)x    
XIVTrang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dụcx    
XVTường rào xâyx    
.....     
                                                Hồng Thái Tây, ngày 05 tháng 10 năm 2012
                                                    Thủ trưởng đơn vị
                                                    (đã ký)
 
 
 
 
                                               Nguyễn Hoài ThuOthers: