Thông tin đội ngũ


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY   

                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phú


DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2014 – 2015

Stt Họ và tên Ngày sinh Năm vào ngành Chức vụ Trình độ Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Tẹo 16.08.1962 1981 Hiệu trưởng Cao đẳng 0936212375
2 Trần Thị Ngọc 22.4.1978 2002 P. Hiệu trưởng Đại học 01666116572
3 Đỗ Thị Hai 25.05.1975 1992 P. Hiệu trưởng Đại học 0962138268
4 Nguyễn Thị Nhung 15/5/1983 01/2006 Kế toán Trung cấp 01236494333
5 Hoàng Hương Giang 10.01.1980 09/2004 Giáo viên Đại học 01215655794
6 Hoàng Thị Xoa 19.8.1973 1990 Giáo viên Cao đẳng 09864688398
7 Hoàng Thị Hoà 20.10.1981 1991 Giáo viên Đại học 0936016087
8 Bùi Thị Yến 29.10.1982 09/2004 Giáo viên Đại học 01678046996
9 Mạc Thị Hằng 07.11.1985 1/10/2008 Giáo viên Cao đẳng 01258341866
10 Trần Thanh My 27.5.1982 9/1/2006 Giáo viên Đại học 0972050682
11 Trần Thị Nga 04.5.1986 01/2005 Giáo viên Đại học 01205878345
12 Nguyễn Thị Duyên 28.5.1987 09/2008 Giáo viên Trung cấp 0975661610
13 Nguyễn T. Thu Hường 05.10.1985 11/2008 Giáo viên Trung cấp 0987538403
14 Nguyễn Thị T. Huyền 04.01.1981 09/1999 Giáo viên Cao đẳng 01288030559
15 Hoàng Thị Nhàn 20.04.1988 9/1/2009 Giáo viên Đại học 01263475786
16 Nguyễn Thị Nhàn 13.04.1986 10/1/2007 Giáo viên Đại học 0972823786
17 Trịnh Thị Ngạn 30.7.1985 9/1/2007 Giáo viên Đại học 01653031228
18 Lưu Thị Hạnh 19.5.1988 10/1/2009 Giáo viên Đại học 01269279255
19 Nguyễn Thị Minh Thu 12/26/1990 12/4/2010 Giáo viên Trung cấp 0977159959
20 Ngô Thị Hoan 9/6/1985 8/24/2011 Giáo viên Trung cấp 01676950877
21 Trịnh Thu Hiền 10/4/1991 8/28/2011 Giáo viên Trung cấp 01683206449
22 Lê Thị Huyền Linh 2/10/1985 8/24/2011 Giáo viên Trung cấp 01687440091
23 Phạm Thị Thoa 1/3/1991 8/24/2011 Giáo viên Trung cấp  
24 Nguyễn T. Thuý Diệu 8/25/1982 10/11/2010 Cấp dưỡng Trung cấp 0948596557
25 Hà Thị Thuý 10/26/1983 10/11/2010 Cấp dưỡng Trung cấp 01673827628
26 Phạm Thị Nhung 6/22/1985 9/22/2009 Hành chính Cao đẳng 0969038690
27 Nguyễn Thị Mai Phương 28/121985 2/1/2012 Giáo viên Cao đẳng 01263482789
28 Hoàng Thị Như Quỳnh 9/22/1990 8/15/2012 Giáo viên Cao đẳng 01654472751
29 Phạm Thị Tuyến 9/6/1990 10/1/2012 Giáo viên Trung cấp 01644855127
30 Trần Thị Hải 11/29/1985 10/16/2012 Giáo viên Cao đẳng 0983050935
31 Nguyễn Thị Mừng 1/6/1988 11/16/2012 Giáo viên Trung cấp 01652595088
32 Phan Thị Ánh Thu 8/4/1994 10/1/2014 Giáo viên Cao đẳng 01626128307
33 Trần Bích Hạnh 10/23/1987 9/6/2013 Giáo viên Trung cấp 01685797155
34 Đỗ Thị Huệ 4/1/1986   Cấp dưỡng Sơ cấp  
35 Bùi Thị Hảo 2/4/1985 10/1/2013 Nhân viên y tế Trung cấp 0934377574

 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                (Đã kí)

                                                                                                       Nguyễn Thị Tẹo