Trường Mn Hồng Thái Tây tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm"

Ngày 03 tháng 11 năm 2018, Trường MN Hồng Thái Tây tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"


 

         

      Tiết giáo dục kĩ năng sống của cô Trịnh Thị Ngạn      

 

                    Thực hiện kế hoạch số 422/KH-PGDĐT  ngày 25 tháng 4 năm 2017, của Phòng GD&ĐT Đông Triều về kế hoạch triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020; văn bản số 926/PGDĐT-CMMN ngày 14/9/2018, của Phòng GD&ĐT Đông Triều  V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018 – 2019. Thực hiện kế hoạch chuyên môn tháng 11 năm học 2018-2019 của trường MN Hồng Thái Tây. Ngày 03/11/2018 trường MN Hồng Thái Tây tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường lấy trẻ làm trung tâm".

 

Tiết âm nhạc của cô Trần Thị Nga

 

 

                   Chuyên đề đựơc tổ chức với bốn hoạt động bao gồm hoạt động:  Hoạt động học, hoạt động ngoài trời, hoạt động góc và hoạt động giáo dục kỹ năng. Việc tổ chức chuyên đề là dịp để các giáo viên giao lưu học hỏi trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng như cách tổ chức các hoạt động giáo dục và tuyên truyền phối hợp với các bậc cha mẹ học sinh và cộng đồng cùng quan tâm giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn nữa.

 

    

Tiết văn học của cô Hoàng Hương Giang

                                                                      - Phạm Nhung-


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất