Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY
Năm học 2020 - 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Năm học 2020-2021 trường Mầm non Hồng Thái Tây xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh trong độ tuổi 398, trong đó: Nhà trẻ: 56 - Mẫu giáo: 342
Hướng dẫn tuyển sinh:
Hướng dẫn tuyển sinh trực tiếp tại trường
Tuyến tuyển sinh:
Nhà trường tuyển sinh trẻ từ thôn 1 đến thôn 8 có khẩu tại xã Hồng Thái Tây, trẻ có khẩu tạm trú tại xã Hồng Thái Tây.
Điều kiện tuyển sinh:
Hồ sơ gồm có: - Sổ hộ khẩu phô tô - Giấy khai sinh - Đơn xin học tại trường - Thông tin trẻ
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Ban giám hiệu nhà trường sẽ căn cứ vào số lượng và điều kiện tuyển sinh để phân chia lớp theo độ tuổi
Tin mới nhất