1.jpg
11.jpg
12.jpg
18.jpg
19.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 13/07/2020


Tài chính công khai ngày 13/7/2020

Tổng số trẻ đến trường: 377
Trong đó: Điểm trung tâm: 361; điểm lẻ: 16
Tổng số tiền ăn: 5.655.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ năm, ngày 06 / 08 / 2020
Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên