1.jpg
11.jpg
12.jpg
18.jpg
19.jpg
Tin tức - Sự kiện
Thông báo

Tài chính công khai ngày 26/01/2021


Tài chính công khai ngày 26/01/2021

Tổng số trẻ đến trường: 348
Tổng số tiền ăn: 5.916.000 đồng; Thừa: 0 ; Thiếu: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 05 / 03 / 2021
7 giờ 30

BGH - Trực và làm việc tại trường

Cảnh quan, môi trường học đường
Tài nguyên