Công khai các biểu mẫu theo TT36


Biểu mẫu 01

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được

 

Đạt

Đạt

II

Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện

 

Đạt

Đạt

III

Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển

 

Đạt

Đạt

IV

Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non

 

Đạt

Đạt

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 02  tháng 10 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu 02

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020

STT

Nội dung

Tổng số trẻ  em

Nhà trẻ

Mầu giáo

3-12

tháng

tuổi

13-24

tháng

tuổi

25-36

tháng

tuổi

3-4

tuổi

4-5

tuổi

5-6

tuổi

I

Tổng số trẻ em

381

0

0

52

62

124

143

1

Sổ trẻ em nhóm ghép

0

0

0

0

0

0

0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

0

0

0

0

0

0

0

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

381

0

0

52

62

124

143

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

II

Số trẻ em được tố chức ăn bán trú

381

0

0

52

62

124

143

III

Số trẻ em dược kiểm tra dịnh kỳ sức khỏe

381

0

0

52

62

124

143

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khoe bằng biểu đồ tăng trưỏng

381

0

0

52

62

124

143

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Số trẻ cân nặng bình thường

374

0

0

52

61

123

139

2

Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân

1

0

0

0

0

0

1

3

Sô trẻ có chiều cao bình thường

375

0

0

52

59

123

141

4

Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi

6

0

0

0

3

1

2

5

Sô trẻ thừa cân héo phì

6

0

0

0

1

1

4

VI

Số trẻ em học các chưong trình chăm sóc giáo dục

 

381

0

0

52

62

124

143

l

Chương trình giáo dục nhà trẻ

52

0

0

52

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

329

 

 

 

62

124

143

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 02  tháng 10 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

 

 

Biểu mẫu 03

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của sở giáo dục mầm non, năm học 2019- 2020

STT

Nội dung

Số lương

Bình quân

I

Tổng số phòng

 

Số m2/trẻ em

II

Loại phòng học

 

 

1

Phòng học kiên cố

13

1,5m2/ trẻ em

2

Phòng học bán kiên cố

 

 

3

Phòng học tạm

0

 

4

Phòng học nhờ

1

 

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất toàn trường (m2)

5.290,8

 

V

Tổng diện tích sân chơi (m2)

1450

 

VI

Tổng diện tích một số loại phòng

 

 

1

Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2)

53

 

2

Diện tích phòng ngủ (m2)

30

 

3

Diện tích phòng vệ sinh (m2)

12,6

 

4

Diện tích hiên chơi (m2)

35

 

5

Diện tích phòng giảo dục thể chất (ìn)

80

 

6

Diện tích phòng giáo dục nghẹ thuật hoặc phòng đa chức năng (m )

80

 

7

Diện tích nhà bếp nhà kho

 

 

100

 

VII

Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu

(Đơn vị tính: bộ)

 

Số bộ/nhóm (lớp)

1

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định

14

23 bộ/nhóm lớp

2

Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định

8

 

VIII

Tổng số đồ choi ngoài trời

2

2 bộ/sân chơi (trường)

IX

Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập máy tính

13

 

X

Tống số thiết bị phục vụ giáo dục khác

(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)

 

Số thiết bị/nhóm (lớp)

 

 

 

 

 

Không

XII

Nguồn nước sinh hoạt hựp vệ sinh

X

 

XIII

Nguồn điện (lưói, phát điện riêng)

X

 

XIV

Kết nối internet

X

 

XV

Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục

X

 

XVI

Tường rào xây

X

 

••

• • •

 

 

 

XI

Nhà vệ sinh

Số lượng (m2)

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/trẻ em

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

 

Đạt chuẩn vệ sinh

1

1

13

 

0,7

 

Chưa đạt chuẩn vệ sinh

 

0

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 02  tháng 10 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

Biểu mẫu 04

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI TÂY

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019- 2020

STT

Nội dung

Tông

Số

Trinh dộ dào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới

TC

Hạng IV

Hạng IỈI

Hạng II

Xuất

sắc

Khá

Trung

bình

Kém

 

 

Tồng số giáo viên, cán bô quản lý và nhân viên

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Giáo viên

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà trẻ

7

 

 

5

1

1

 

4

1

2

 

 

 

 

 

2

Mau giáo

23

 

 

18

5

 

 

18

2

3

 

 

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hiệu trướng

1

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

2

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

III

Nhân viên

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tê

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồng Thái Tây, ngày 02  tháng 10 năm 2019

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Đỗ Thị Hai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu