thông tin nhân sự


 

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Tẹo

Chức vụ

Hiệu trưởng

Năm sinh

16/8/1962

Điện thoại

0936212375

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Uông Bí - QN

Trình độ CM

Cao đẳng 

Năm vào ngành

1981

Email:mn.htd.ntteo@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Trần Thị Ngọc

Chức vụ

Hiệu phó

Năm sinh

22/4/1978

Điện thoại

01666116572

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

2002

Email: mn.hq.ttngoc@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Đỗ Thị Hai

Chức vụ

Hiệu phó

Năm sinh

25/5/1975

Điện thoại

0962138268

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông - ĐT  QN

Trình độ CM

Đại học

Năm vào ngành

1992

Email: mn.htt.ntmien@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Ngô Thị Thành

Chức vụ

kế toán

Năm sinh

25/02/1978

Điện thoại

01204179315

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2009

Email: mn.htt.ntthanh@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Hoàng Thị Hòa

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

20/10/1981

Điện thoại

0936016087

Ngày vào Đảng

27/11/2009

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

13/8/2001

Email: mn.htt.hthoa@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

04/01/1981

Điện thoại

01288030559

Ngày vào Đảng

08/03/2007

Trú quán

Hồng Thái Đông - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2006

Email:

 

 

Họ và tên

Trần Thanh My

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

27/5/1982

Điện thoại

01228208890

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

1/9/2006

Email:

 

 

Họ và tên

Trần Thị Nga

Chức vụ

Giáo Viên

Năm sinh

04/5/1986

Điện thoại

01205878345

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây

Trình độ CM

Cao Đẳng

năm vào ngành

01/2005

Email:

 

Họ và tên

Hoàng Thị Xoa

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

19/8/1973

Điện thoại

0986468398

Ngày vào Đảng

27/11/2009

Trú quán

Hồng Thái tây

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

1990

Email:

 

 

Họ và tên

Bùi Thị Yến

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

29/10/1982

Điện thoại

01678046996

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

9/2004

Email:

 

 

Họ và tên

Trịnh Thị Ngạn

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

30/7/1985

Điện thoại

01679692667

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

9/2007

Email:

 

 

Họ và tên

Hoàng Thị Nhàn

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

20/4/1988

Điện thoại

01263475786

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Thọ - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

9/2009

Email:

 

 

Họ và tên

Hoàng Thị Như Quỳnh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

22/9/1990

Điện thoại

01654472751

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2012

Email:

 

 

Họ và tên

Hoàng Hương Giang

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

10/1/1980

Điện thoại

0904272900

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Đại học

năm vào ngành

9/2004

Email:

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

28/5/1987

Điện thoại

0975661610

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

9/2008

Email:

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu Hường

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

5/10/1985

Điện thoại

0987538403

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

11/2008

Email:

 

 

Họ và tên

Mạc Thị Hằng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

07/11/1985

Điện thoại

01258341866

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

01/2008

Email:

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Mừng

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/01/1988

Điện thoại

01652595088

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

2012

Email:

 

 

Họ và tên

Trịnh Thị Hiền

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

04/10/1991

Điện thoại

01683206449

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

8/2011

Email:

 

 

Họ và tên

Phạm Thị Thoa

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

03/01/1991

Điện thoại

01692906211

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

8/2011

Email:

 

 

Họ và tên

Ngô Thị Hoan

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

06/9/1985

Điện thoại

01676950887

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

8/2011

Email:

 

 

Họ và tên

Lê Thị Huyền Linh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

10/02/1985

Điện thoại

01687440091

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

8/2011

Email:

 

 

Họ và tên

Lưu Thị Hạnh

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

19/5/1988

Điện thoại

01644757604

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao Đẳng

năm vào ngành

10/2009

Email:

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Thúy Diệu

Chức vụ

Cấp dưỡng

Năm sinh

25/8/1982

Điện thoại

0948596557

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

10/2010

Số hiệu công chức

 

Email:

 

 

Họ và tên

Hà Thị Thúy

Chức vụ

Cấp dưỡng

Năm sinh

1983

Điện thoại

01673827628

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Tây - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

10/2010

Email:

 

 

Họ và tên

Phạm Thị Nhung

Chức vụ

Văn Thư

Năm sinh

22/6/1985

Điện thoại

0969038690

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hoàng Quế - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

9/2009

Email: mn.htt.ptnhung@dongtrieu.edu.vn

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Minh Thu

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

26/12/1990

Điện thoại

0977159959

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Hồng Thái Đông - ĐT - QN

Trình độ CM

Trung cấp

năm vào ngành

12/2010

Email:

 

 

Họ và tên

Nguyễn Thị Mai Phương

Chức vụ

Giáo viên

Năm sinh

12/8/1985

Điện thoại

 

Ngày vào Đảng

 

Trú quán

Yên Đức - ĐT - QN

Trình độ CM

Cao đẳng

năm vào ngành

2/2012

Email:

 

 Các thông tin khác: