chương trình công tác tháng 12 năm 2017

Chương trình công tác tháng 12/2017

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2017

 

* Trọng tâm công tác tháng 12/2017:

- Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

 

Lịch cụ thể

 

Thời gian

Nội dung công tác

Người chủ trì

01-30/12

I. Công tác phát triển giáo dục

- Ổn định sĩ số hiện có và tiếp tục phát triển số lượng

GVCN

01-30/12

II. Chất lượng chăm sóc giáo dục

a. Chăm sóc nuôi dưỡng

- Đảm bảo VSATTP-VS môi trường sạch sẽ, thực hiện nghiêm túc thực đơn hàng ngày, lưu mẫu đúng quy định và công khai tài chính hàng ngày.

- Kiểm tra bếp ăn và nền nếp, vệ sinh bán trú

b.Giáo dục: Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu các hoạt động giáo dục trong ngày.

 

 

GVCN, cấp dưỡng

 

GVCN

01-30/12

III. Công tác chuyên môn.

  • Nâng cao chất lượng soạn giảng và chuyên đề.
  • Thao giảng.

 

BGH, GVCN

10-20/12

IV. Cơ sở vật chất.

  • - Kế toán thanh toán sửa chữa công trình vệ sinh các lớp học

BGH

01-31/12

V. Công tác QL và thi đua

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc nghị quyết trong tháng.

BGH

01 - 22/12

VI. Công tác khác.

  • Chào mừng ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

 

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

Đỗ Thị Hai


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu